Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
Dekan
Doç. Dr. Özgür ÖZCAN
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
Dekan Yardımcısı

 

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Dekan)
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN
Prof. Dr. Seval FER
Prof. Dr. Şerife ÜNVER
Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU
Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN
Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Prof. Dr. Ayten GENÇ
Prof. Dr. Emine ERDEM
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU
Doç. Dr. Şenol DOST
Doç. Dr. Özay KARADAĞ
Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK
Mehmet Faik KESKİN (Fakülte Sekreteri)
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK (Öğr. Gör. Temsilcisi)
Arş. Gör. Sevim BEZEN (Arş. Gör. Temsilcisi)
Aybala TOMBUL (Öğrenci Temsilcisi)

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Dekan)
Prof. Dr. Salih Levent TURAN
Prof. Dr. Hakan TÜZÜN
Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN
Doç. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU
Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Zeki BAYRAM
Mehmet Faik KESKİN (Fakülte Sekreteri)
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK (Öğr. Gör. Temsilcisi)
Arş. Gör. Sevim BEZEN (Arş. Gör. Temsilcisi)
Aybala TOMBUL (Öğrenci Temsilcisi)

 

Fakülte Senato Temsilcisi: Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara