Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Yararlı Belgeler

Çeşitli görevlendirme teklifleri, görev süresi uzatım teklifleri ve unvan değişiklikleri için kullanılması gereken formlar ve istenen belgeler ektedir.

 

Çift Anadal "Öğretim Programı Tablosu" Şablonu
Çift Anadal Program Şablonu
Yandal Program Şablonu
Yurtdışına 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgi Formu
Araştırma Görevlisi Dr. Ders Verme Formu
Eş, Çocuk ve Doğum Yardımı İçin Doldurulacak Formlar
Yurtiçi Geçici Görevlendirme Talep Formu
Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
Mal Bildirim Formu
Personel İlişik Kesme Formu
Pasaport Formları (H. Ü. Personel Dairesi Başkanlığı)
2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Formu
Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Teklifi
Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Başvuru Formu
Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı
Öndeğerlendirme Sonuç Formu
Öğretim Elemanı Başvuru Formu
Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuç Formu
Personel Tanıtım Kartı Formu
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Formu
Jüri Ücreti Beyanı Formu
33. Madde ile Görevlendirme Formu
Okul Uygulamaları için Kullanılacak Okul-Öğrenci-Ders Dağılımı Formu
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme Formları
TEKNOKENT Görevlendirmeleri İçin Gerekli Bilgiler ve Kullanılacak Formlar
TEKNOKENT Görevlendirmelerinde Kullanılacak IBAN Numaraları
Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Vermek Üzere Görevlendirilmelerine İlişkin Formlar
Yayın Değerlendirme Formu (Çeviri Yayın)
Yayın Değerlendirme Formu (Ulusal / Uluslararası Yayın)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara