Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 1997 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Fen Bilgisi branş öğretmeni yetiştirmek üzere açıldı ve 1998-1999 öğretim yılında eğitim ve öğretime başladı. Bölümde lisans (4 yıl) programı, 2-3 yıllık yüksek lisans programı (2-3 yıl, İlköğretim Bölümü yüksek lisans programına bağlı olarak yürütülmektedir.) ve Doktora (3-4 yıl, İlköğretim Bölümü yüksek lisans programına bağlı olarak yürütülmektedir.) programları yürütülmektedir. Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı bünyesinde fen bilgisi laboratuarı ve İlköğretim Bölümü bünyesinde kütüphane, fen laboratuarı ve yaratıcı drama odası bulunmaktadır. Lisans programından mezun olabilme koşulları; H.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek ve 145 kredi yada üzerinde ders almış olmaktır.

Anabilim Dalı  Başkanı

Prof. Dr. Fitnat Kaptan

Adresi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

06800,  Beytepe - ANKARA

Telefon/Faks numarası

+90(312) 297 86 26

+90(312) 299 20 18

Web Adresi

 www.fbo.hacettepe.edu.tr

Bölümdeki öğretim elemanı sayısı

17

Öğretim üyelerinin araştırma alanları

İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde program geliştirme ve öğretim,

Fen ve teknoloji eğitiminde ölçme  ve değerlendirme,

Bireyselleştirlmiş (adaptive) test geliştirme,

Fen ve teknoloji eğitimi,

Psikometrik testler,

Bilimin doğası, Bilim tarihi, Bilim felsefesi,

Fen ve teknoloji eğitiminde öğretmen yetiştirme,

Fen ve teknoloji eğitiminde materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri,

Fen ve teknoloji eğitiminde laboratuvar uygulamaları,

Bilgisayar destekli fen ve teknoloji eğitimi,

Çevre eğitimi

Bölümdeki öğrenci sayısı (Lisans)

417

 

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Fitnat Kaptan
fitnat@hacettepe.edu.tr 

Doc. Dr. Sinan Erten
serten@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Gültekin Çakmakçı
cakmakci@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Behzat Bektaşlı

Yrd. Doç. Dr. Berna Gücüm
gucum@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doc. Dr. Cemil Aydoğdu
caydogdu@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Duygu Sönmez

Yrd. Doç. Dr. Meral Hakverdi Can
meralh@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pınar Özdemir
pozdem@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan Yılmaz
serkany@hacettepe.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Bahadır Aktan

Öğr. Gör. Dr. İlke Önal Çalışkan
ilkeonal@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Zeki Bayram
zbayram@hacettepe.edu.tr

Arş. Gör. Aylin Albayrak

Arş. Gör. Kaan Batı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara