Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, her derecedeki okullarda, kamu ve özel kuruluşların eğitim birimlerinde, ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanları yetiştirmektir.

Anabilim dalında eğitim fakültesinin lisans programı yürüten diğer bölümlerine ölçme ve değerlendirme, istatistik ve araştırma teknikleri alanı ile ilgili gereksinim duydukları dersleri verilmektedir.

Lisansüstü eğitim programlarından mezun olan öğrenciler, resmi ve özel okulların eğitim birimlerinde; Milli Eğitim Merkez Teşkilatı'nın ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme ile ilgili birimlerinde; çeşitli banka ve kamu kuruluşlarının eğitim birimlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim dairelerinde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görev almaktadırlar. Ayrıca, Ülkemizdeki diğer Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri Bölümünün ihtiyaç duyduğu Ölçme ve Değerlendirme alanındaki öğretim elemanları da yetiştirilmektedir.

Ülkemizde ölçme ve değerlendirme uzmanlarına olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Buna  paralel olarak, yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenim görmek için başvuranların sayısında dikkate değer bir artış gözlenmektedir. 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Adresi

Hacettepe  Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

06800,  Beytepe / ANKARA

Telefon/Faks numarası

+90(312) 297 85 51

+90(312) 299 20 27

Web Adresi

http://www.eod.hacettepe.edu.tr/

Bölümdeki öğretim elemanı sayısı

31

Öğretim üyelerinin araştırma alanları

Psikometri,      

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerin  ölçülmesi,

Bilgisayar ortamında soru bankası oluşturma, test geliştirme ve uygulama,

Ülkemizde uygulanan seçme ve yerleştirme sınavlarının psikometrik özelliklerinin incelenmesi,

Ölçek geliştirme 

Bölümdeki öğrenci sayısı (Y. Lisans)

102

Yürütülen Yüksek Lisans programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bilim Uzmanlığı Programı

Yürütülen Doktora programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Doktora Uzmanlığı Programı

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara