Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır.

Bu gelişmeler ve gereksinimler göz önünde bulundurularak kurulan BÖTE Bölümü ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Mezunlarının çoğu ilk ve ortaöğretim kurumlarına bilgisayar öğretmeni olarak atanırken bazı mezunlar çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak ve bazı mezunlar da çeşitli şirketlerde web tasarımı, yazılım geliştirme ve programlama alanlarında çalışmaktadırlar. Öğrenciler, 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları çeşitli derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatıldıkları için gelecekte de benzer pozisyonları kolayca elde etmeleri beklenmektedir.

Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de git gide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nün Yüksek Lisans programı, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uzaktan eğitim konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, ürünler geliştirmek, gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Adresi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bölümü

06800,  Beytepe / ANKARA

Telefon/Faks numarası

0 (312) 297 71 76

Web Adresi

http://www.ebit.hacettepe.edu.tr

Bölümdeki öğretim elemanı sayısı

25

Öğretim üyelerinin araştırma alanları

Bilgisayar Destekli Eğitim
Uzaktan eğitim
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi,
Araştırma Teknikleri,
Çoklu ortam uygulamaları,
Öğretim  tasarım,
Web tabanlı eğitim
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
Okullarda kullanımı

Eğitsel amaçlı bilgisayar oyunları

Bölümdeki öğrenci sayısı (Lisans)     

312

Bölümdeki öğrenci sayısı (Y. Lisans ve Doktora)

95

Yürütülen Lisans programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yürütülen Yüksek Lisans programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.

Bilim Uzmanlığı Programı

Yürütülen Doktora programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.

Doktora Uzmanlığı Programı

İdari Personel

Çiğdem Bayar (Bölüm Sekreteri)

Ali Dayı (Hizmetli)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara