Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Prof. Dr. Tuncay ERGENE
ergene@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev

2006 - Bugün

Doçent Dr.
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2004 - 2006

Yardımcı Doçent Dr.
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2001 - 2004

Öğretim Görevlisi Dr.
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

1988 - 2001

Araştırma Görevlisi
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD
Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev
2001-2003 Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma ve Eğitim Programı [Mental Health and Developmental Disabilities(MH/DD) Research Training Program ] National Institute of Health, (Grant No: D43TW05807) Children's Hospital Boston; Harvard University, Boston, USA Türkiye Proje Koordinatörü
2002 Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Hazırlama Çalışması, MEER Project, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı, Proje Koordinatörü

2000 - 2001

Uzman Grup Üyesi / Danışman
Psikososyal Okul Projesi Düzce İli Uygulamaları
Birleşmis Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ankara

1999 - 2000

Alan Asistanı / Danışman
Deprem Acil Yardım Projesi, Psikososyal Okul Projesi Uygulamaları
Birleşmis Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ankara

1999 - 1999

Residant Manager,
Ohio University, Athens, Ohio, ABD

1997 - 1999

Graduate Assistant
Ohio university, Athens, Ohio, ABD

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
PDR 273   Gelişim ve Öğrenme
PDR 358 Mesleğin Sorunları ve Ahlak İlkeleri
PDR 446   Yüksek Öğretimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri
PDR 455 Kişiler Arası İlişkiler
PDR 485 Alan Çalışması - I
PDR 494 Rehberlik
PDR 496 Alan çalışması - II

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
PDR 629 Araştırma Teknikleri

Editörlükler

 

3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi Ediyör Yardımcısı
Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Eğitim Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Faklültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora Sonrası

2002

Harvard University, Boston, Mass. ABD
Doktora

1996 - 1999

Ohio University, Athens, Ohio, ABD
Yüksek Lisans

1987 - 1990

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Lisans

1982 - 1986

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yayınlar (Son 5 Yıl)

Yurt Dışı Yayınlar

Ergene, T., Çok, F., Tümer A., Ünal, S. (2005). "A controlled-study of preventive effects of peer education and single session lectures on HIV/AIDS knowledge and attitudes among university students in Turkey" AIDS Education and Prevention: An Interdisciplinary Journal , 17, 2, 270-281
Ergene, T. (2004). "Psikolojik danışmada etik ikilemler: Etik karar verme süreci", Eurasian Journal of Educational Research, 4 , 49-55
Munir, K., Ergene, T., Tunalıgil, V., Erol, N. (2004) "A window of opportunity and promise for the transformation of national mental health policy in Turkey following two major earthquakes," Harvard Review of Psychiatry , 12, 238-251
Ergene, T. (2003) "Effective interventions on test anxiety reduction: A meta-analysis," School Psychology International , 24, 313-328
Ergene, T. (2001). " Test anxiety in comprehensive exams ". Counseling Today, 43, 10, 37- 43.

Yurt İçi Yayınlar

Ergene, T., Yıldırım İ. (2004) "Üniversite adaylarının depresyon düzeyleri", 3 P, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 12, 91-100
Yıldırım, İ., Ergene T. (2003) "Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 , 224-234
Acar, N. V., Yıldırım, İ., Ergene, T. (1996). "Psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanıyor?" 3 P, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 4 , 122-129
Ergene, T. (1994) "Sınav kaygısı ile başaçıkma programının etkililiği." 3 P, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2, 10-16.
Ergene T. (1992). "Ergen suçluluğunun önlenmesi ve tedavi yöntemleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 , 209-215

Uluslararası Bildiriler

Munir, K., Ergene, T., Tunalıgil, V. (2004). "Toward mutual understanding of public health and human rights aspects of developmental disabilities in the aftermath of emergencies," 12th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID) , Montpellier, France
Stuvland, R., Dyregrov, A., Ergene, T., Macy, R., Smith, P., (2001). "Helping Children After Disaster: Program Plans and Experiences Following the 1999 Earthquakes in Turkey," ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress , Edinburg, Scotland.
Ergene, T., Aydın, G. (1994). "Is Leadership Style Related to Type A/Type B Behavior?" 23rd International Congress of Applied Psychology, Madrid, Spain.

Ulusal Bildiriler

Ergene, T. (2003)."Uluslararası ruh sağlığı ve gelişimsel bozukluklar araştırma eğitim programı" VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İnönü Üniversitesi, Malatya.
Ergene T. (2003)."Sınav kaygısını azaltma programlarının etkililiği: Bir meta-Analiz çalışması." VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İnönü Üniversitesi, Malatya.
Ergene, T. (2001). "Marmara ve Düzce depremleri sonrası MEB - UNICEF psikososyal destek projesinde görev alan psikolojik danışmanların mesleki kişisel gelişimleri ile psikolojik durumlarına ilişkin algıları." VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Yıldırım, İ., Ergene, T. (2001). "Psikolojik danışmanlara yeterlilik kazandırmaları açısından Türkiye'deki Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları." VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Ergene, T. (1994). "Müfettiş adaylarının iş doyum düzeyleri." I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana
Yıldırım, İ., Ergene, T. (1994) "İlköğretim müfettiş adaylarının empatik eğilim düzeylerine göre iş doyumları" I. Eğitim Bilimleri Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana
Ergene T. (1992). "Lise öğrencileri üzerinde yürütülen sınav kaygısı ile başa çıkma programının etkililiği", VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye

Kitaplar, Ders Notlari ve Teknik Raporlar

Ergene, T., "Travmatik Yaşantılar ve Çocuk", Anne Baba Eğitimi, Ed. Türküm, A. S. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002.
T. C. Sağlık Bakanlığı (2006). Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ruh Sağlığı Politikası

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara