Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof. Dr. Ş. Şule ERÇETİN

Prof. Dr. Ş. Şule ERÇETİN
ssule@hacettepe.edu.tr
sefikasule@superonline.com

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev

2003-

Profesör, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1995-2003

Doçent, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1992-1995

Yardımcı Doçent, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1987-1991

Araştırma Görevlisi, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

2003-

Profesör, Eğitimi Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev

2007

İçişleri Bakanlığı, Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama Müdürlüğü, Sınır Güvenliği İçin Yeni Bir Eğitim Sistemi Geliştirilmesi, Schengen Bilgi Sistemi YÖK Temsilcisi

2007

İçişleri Bakanlığı, Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama Müdürlüğü, Sınır Güvenliği İçin Yeni Bir Eğitim Sistemi Geliştirilmesi, YÖK Temsilcisi

2007

MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı

2007

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

2007-2008

T.C Kırıkkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planlama Ekibine Akademik Danışmanlık

2006-2007

Avrupa Birliği Comenius Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesi, "You Are not Alone ".  İtalya, Polonya ve Türkiye Proje Danışmanlığı

2004-2006

Kara Kuvvetleri, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü

2003-2005

Gazi Üniversitesi,

2003-2004

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı

2002

Başbakanlık

2002

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

1995

Araştırma Grubu Üyesi, Educational Administration Foundations ve Teksas Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölümü İşbirliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Alan Araştırması

1994

Misafir Öğretim Üyesi, University of Texas at Austin, Department of Educational Administration TEXAS, U.S.A.

İdari Görevler

Yıl Görev

2007.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi

2006.

Bilim ve Sanat Ödülleri Değerlendirme Komisyonu, Sosyal Bilimler Komisyonu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

2006.

Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

2005-2006

Yayın Komisyonu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi,

2004-2005

Hidropolitik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi

2004.

Sürekli Eğitim Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi

Üye Olduğu Dernekler

Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı

Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı

EBB 277

3

Sınıf Yönetimi

EBB 145

3

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı

EBB616

3

Yönetim, Kuramları, Süreçleri

EBB625

3

Araştırma Yöntemlerine Giriş

EBB645

3

Eğitimde Yönetim ve Öğretim Liderliği

EBB647

3

Eğitim ve Okul Yönetimi

EBB651

3

Araştırma Yöntemleri

EBB721

3

Bilimsel Düşüncenin Evrimi

EBB728

3

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi

EBB616

3

Yönetim, Kuramları, Süreçleri

EBB647

3

Eğitim ve Okul Yönetimin

EBB652

3

Örgüt Geliştirme

EBB656

3

Okul Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

EBB697

3

Dönem Projesi

EBB653

3

Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama

EBB709

3

Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

EBB730

3

Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler

Editörlükler

Uluslararası

Journal of Humanities and Social Sciences, Editor-in Chief

Middle East Journal of Scientific Research, Editor-in Chief

World Applied Science Journal, Editor

American-Eurasian Journal of Scientific Research, Editor

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences Associate-Editor

World Journal of Agricultural Sciences, Associate-Editor

Ulusal

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Editör

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör

Avrasya Dosyası Dergisi, Editör

Harp Akademisi Bilim Dergisi, Editör

Kriminoloji Polis Akademisi, Editör

Yayın Grubu Yöneticiliği (Uluslararası)

21st Century Academy of Science

Yayın Grubu Temsilciliği (Uluslararası)

IDOSI International Digital Organization For Scientific Information

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Sertifika 1997

Educational Management Program GALILLEE COLLEEGE STUDY CENTER, ISRAEL

Doktora 1987-1991

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans 1986-1987

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Sertifika 1985-1986

Pedagojik Formasyon  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Lisans 1980-1984

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar
Yurt Dışı Yayınlar

Erçetin, Ş.Ş. Çetin, B. Potas, N. (2007) " Multi-Dimensional Organizational Intelligence Scale  (Muldimorins)" World Applied Sciences 2,3: 151-157

Erçetin, Ş.Ş. (2006). Turkish Higher Education Institutions in Bologna Process. Humanity and Social Sciences Journal, 1, 1: 18-27

Erçetin, Ş. Ş. (2005) "Research Report: Schools Principals Perceptions of the Problems Caused by the 1999 Marmara Earthquake". (Based on Research) Education and Society, 23,1

Erçetin, Ş. Ş. (2004) "The Abilities Related to the Organizational Intelligence and Their Action Dimensions at Schools". (Based on Research) Research for Educational Reform, 9, 3

D. Demirbulak & Erçetin, Ş.Ş (2004) "Research Assistants' and Research Students' Perceptions Regarding Their Competency in Research". (Based on Research)  Research for Educational Reform, 9,1

Erçetin, Ş.Ş & D. Demirbulak. (2003) "Views of the school administrators about the readiness level of the school to the change in fourth year of the eight-year compulsory education in Turkey". (Based on Research). Educational Research Quarterly, 26, 3.

Erçetin, Ş.Ş & D. Demirbulak. (2002). "Action research...organizational intelligence...curriculum development" (Based on Research) Educational Research Quarterly, 26, 1.

Erçetin, Ş.Ş. (2001) "Personal visions of the rectors in Turkish universities for the new millennium"  (Based on Research). ERIC Clearinghouse on Educational Management, ED446527

Erçetin, Ş.Ş. (2000). " Basic education school administrators' personal visions for the 21st century"  (Based on Research). ERIC Clearinghouse on Educational Management, ED445390.

Erçetin, Ş.Ş. (2000) " Based on which values are basic education schools being administered? " . (Based on Research). ERIC Clearinghouse on Educational Management, ED454600

Yurt İçi Yayınlar

Erçetin, Ş.Ş. (2001). Örgütsel aptallık, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi., 5, 1-2-3

Erçetin, Ş. Ş. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinin 21. yüzyıl için kişisel vizyonları. Eğitim ve Bilim, 26, 120.

Erçetin, Ş.Ş. (2001). Biz akademisyenler geleceğin yükseköğretim kurumlarını yaratmaya hazır mıyız? Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25

Erçetin, Ş. Ş., Baksan, G. (2001). Yeni yüzyıl için Türk üniversite dekanlarının kişisel ve örgütsel vizyonları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 66-71.

Erçetin, Ş. Ş. (2001). Yeniz yüzyıl için Türk üniversite dekanlarının kişisel ve örgütsel vizyonları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV, 1.

Erçetin, Ş.Ş.(2001). Öğretmenler meslek yaşamlarının kimin ...neyin...denetiminde olduğunu düşünüyorlar?  (Araştırmaya Dayalı) Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 , 2.

Erçetin, Ş.Ş. (2000). Örgütsel Zekâ. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,24, 509-526.

Erçetin, Ş. Ş. (2000). İlköğretim okulları hangi değerlerle yönetiliyor? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10,1, 31-43.

Erçetin, Ş. Ş. (2000) Toplumun okul müdürlerinin ve öğretmenlerin birbirlerinden beklentilerinin gerçekleşme düzeyi. Çağdaş Eğitim

Erçetin, Ş.Ş. (1999). Biyoteknolojiyle değişen dünya düzeni ve eğitim-1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 169-180.

Erçetin, Ş.Ş. (1997). Türkiye'de eğitim reformu ve reformu gerçekleştirecek liderler olarak okul yöneticilerinde aranan kişilik özellikleri (Araştırmaya dayalı). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2.

Erçetin, Ş.Ş. (1997). Milli eğitim bakanlığında teftiş hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi (Taramaya dayalı ) Eğitim ve Bilim, 21, 104, 64-73.

Erçetin, Ş.Ş. (1997).  Acaba kadınlar yönetmeye istekli değil mi? (Araştırmaya dayalı)  Türkiye Sosyal Çalışmaları Dergisi 1,  3,17-32.

Erçetin, Ş.Ş. (1997). Yükseköğretim kurumlarında akademik personelin yetiştirilmesi ve yetkinleştirilmesi (Taramaya dayalı )
Milli Eğitim Dergisi, 133, 20-23.

Erçetin, Ş.Ş. (1997).  Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin birbirlerinden beklentilerinin gerçekleşme düzeyi. (Araştırmaya dayalı )  Çağdaş Eğitim Dergisi,22, 233.

Erçetin, Ş.Ş. (1995). Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemekte kullandıkları güçler (Araştırmaya dayalı ) Eğitim ve Bilim 19, 97, 21-25.

Erçetin, Ş.Ş. (1995). Öğretmenlerin okul müdürlerini etkilemekte kullandıkları güçler  (Türkiye- Ankara, ABD Teksas- Austin Örneği) (Araştırmaya dayalı )  Eğitim ve Bilim 19, 96, 69.

Erçetin, Ş.Ş. (1993). Öğretmenlerin okul müdürlerini etkileme güçleri (Araştırmaya dayalı ) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, : 8

Erçetin, Ş.Ş. (1992).  Müfettişlerin görev beklentileri (Araştırmaya dayalı ) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,117-123.

Erçetin, Ş.Ş. (1992). Yönetsel bir ortam olarak ilkokullarda müdür ve öğretmen odaları (Araştırmaya dayalı ) Çağdaş Eğitim Dergisi,174, 27-30.

Erçetin, Ş.Ş. (1991).   Üst yöneticilerin hizmet içi eğitime ilişkin tutumları (Araştırmaya dayalı ) Eğitim ve Bilim, 15,80, 25-27.

Erçetin, Ş.Ş. (1991).  Özel ve kamu kuruluşlarında hizmet içi eğitim engelleri  (Araştırmaya dayalı) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 111-119.

Erçetin, Ş.Ş. (1989).  Hizmet içi eğitimin engelleri ve yönetici tutumları (Araştırmaya Dayalı) Eğitim ve Bilim, 13, 73, 51-55.

Uluslararası Bildiriler

Erçetin, Ş.Ş.(2007) 21.Yüzyılda barış zekâsına sahip lider olmak. ICENAS 38,
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15. Eylül.2007 Ankara 

Erçetin, Ş.Ş. & A. Çayköylü (2007). Barış zekâsına sahip bir lider olarak: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. ICENAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15. Eylül.2007 Ankara 

Erçetin, Ş.Ş. & M.A. Hamedoğlu (2007) Küreselleşme sürecinde ulusal liderleri roller ve uluslar arası izdüşümleri. ICENAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15. Eylül.2007 Ankara 

Çelik, S. Bayrakçeken, S. & Erçetin, Ş.Ş. (2007) Bilimin doğası ve öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik anlayışları.  ICENAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15. Eylül.2007 Ankara 

Erçetin, Ş.Ş. (2001) Personal Visions of the rectors in Turkish universities for the new millennium (Based on Research) Seda Spring Conference Reaching Out The Techno Center Coventry University Birmingham, United Kingdom 10-.12 .April 2000 (özet sempozyum kitapçığında yayınlandı ve tam metin Uludağ Üniversitesi Educational Bilimleri Dergisinde yayınlandı)

Erçetin, Ş.Ş. (2000). Turkish women in educational leadership: examples of conflicts of changing roles in traditional cultures 5th .Annual Women's Leadership Conference ' 'Beijing Plus Five: Next Steps, New Strategies ' Women's Leadership Institute Mills College Oakland, California USA.

Erçetin, Ş. Ş. (2000). Discussion on CEDAW: Its ratification and implementation.  (Panel Member). 5th .Annual Women's Leadership Conference ' 'Beijing Plus Five: Next Steps, New Strategies ' Women's Leadership Institute Mills College Oakland, California USA

Erçetin, Ş.Ş.& A. G. Baskan. (2000) Personal and organizational visions of the deans in Turkish universities for the new millennium (Based on Research). 25. International Conference The University of the Future and Future of Universities Learner-Centered Universities for the New Millennium Johann Wolf gang Goethe Universitât Frankfurt, Germany 17-20 Jury 2000. Full text published in the symposium booklet, (also published in the journal of Hacettepe University 19).

Ulusal Bildiriler

Erçetin, Ş.Ş (2007). Bilgece yaş almak. I.Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, İstanbul

Erçetin, Ş.Ş& Çalışkan,  İ.M. (2005) Bayan okul müdürlerinin mesleki ve aile profilleri ve idari rollerini yerine getirirken karşılaştıkları engeller, XIV. Ulusal Eğitim Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Denizli

Erçetin, Ş.Ş.& İrfaner, S. (2005). Çocuk suçluluğu ve problemleri. XIV. Ulusal Eğitim Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.

Erçetin, Ş. Ş. (2005). Hizmet öncesinden. Hizmet İçine, . Yeterlilikten Yetkinliğe. Eğitim Fakülteleri ile.  Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Öğretmen Eğitimi, 22-24 Eylül Sempozyum Kitapçığında tam metni basıldı

Bayrakçeken, S., M. Baştürk, A. Işık , Ş.Ş. Erçetin (2005)  "Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon. Kâzımkarabekir Eğitim Fakültesi Örneği" Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 22-24 Eylül Tam metin sempozyum kitapçığında basıldı.

Erçetin, Ş.Ş. (2004). Örgütsel Zekâ .Eylem Boyutları .Özel Okullar.. Özel Okullar Eğitim Yönetimi Sempozyumu, Özel Okullar Birliği,  25-27 Ocak 2004, Antalya

Erçetin, Ş,Ş. (2004) Deprem Olgusunun Okullarda Yarattığı Problemler (17 Ağustos 1999 Marmara Depremi-İstanbul) XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitapçığı, Sayı -II.:951 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erçetin, Ş.Ş. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Zekâ. (Panel Üyesi). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Konulu Panel. Kal-Der.

Erçetin, Ş.Ş. (1997).  İlkokul Müdürlerinin Vizyon Geliştirmeye Karşı Tutumları(Araştırmaya Dayalı) 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu kitapçığında tam metin yayınlandı. Deniz Harp Okulu. İstanbul 5-6 Haziran 1997

Erçetin, Ş.Ş. (1996)  İlköğretim Müfettişlerinin Okul Yönetiminde Kadın ve Erkeklerin Yeteneklerine İlişkin Tutumları
(Araştırmaya dayalı)  II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Uludağ Üniversitesi Bursa 5-7 Eylül Kongre Kitapçığında özeti yayınlandı.

Erçetin, Ş.Ş ve Diğerleri  (1995) İlköğretim okullarında yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin ders kitapları ile dergilerin seçiminde ve kullanımında karşılaştıkları sorunlar (Araştırmaya dayalı ) Türkiye ve Almanya'da ilköğretim Ders Kitapları. Ankara Alman Kültür Merkezi -Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 16-18 Kasım Ankara. Sempozyum kitabında tam metni yayınlandı.

Kitaplar, Ders Notları ve Teknik Raporlar
Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Erçetin, Ş.Ş. (editör.) (2006).  Çocuk ve Suç: Okullarda Suç ve Çocuk Suçluluğu. Ankara: Pegem Yayınları.

Erçetin, Ş.Ş. (editör) (2006).  Eğitim ve Şiddet: Okullarda Suç ve Çocuk Suçluluğu. Ankara: Pegem Yayınları.

Erçetin, Ş. Ş. (editör). (2004). İlk Günden Başöğretmenliğe. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Erçetin, Ş.Ş. & Özdemir, M. Ç. (editör.). (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Erçetin, Ş.Ş. (2005). (editör). KPSS Hazırlık Kitapçığı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Erçetin, Ş.Ş.(2005). (editör). Kurum Yöneticileri ve Deneticileri Sınavı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Bireysel Kitaplar

2005- Örgütsel Zekâ ve Örgütsel Aptallık. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

2001- Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

2001- Örgütsel Zekâ Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.

2000- Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

1999- Eğitim Yönetimi ve Teftişi. Hazırlık ve Soru Bankası. Ankara: Önder Matbaası

1995- Eğitimde Uzlaşma.  Ankara: Şafak Matbaası

1995- Ast-Üst İlişkileri. Ankara: Şafak Matbaası.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara