Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Doç. Dr. Pınar Akbulut Köseoğlu

Doç. Dr. Pınar Akbulut Köseoğlu
pakbulut@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
1999 - 2004 Araştırma Görevlisi
2004 - 2007 Öğretim Görevlisi
2007 - Öğretim Üyesi
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev
1998-1999 Biyoloji Öğretmeni (Seçkin Dersanesi)

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı

OFM 532

3

Fen ve Mat Eğit. İstatistik I        

BİÖ 323

4

Karşılaştırmalı Fizyoloji

OFM 528

3

Okul Deneyimi II

OFM 521

3

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

OFM 541

3

Fen ve Mat Eğit. İstatistik II

BİÖ 236

2

Histoloji

BİÖ 238

1

Histoloji Lab

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 2001-2004

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Anabilim Dalı

Yüksek Lisans 1998-2001

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Anabilim Dalı

Lisans 1993-1998

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Yayınlar
Yurt İçi Yayınlar

P. Köseoğlu, H. Soran, (2004), Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanım Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 189-195, 7s.

M. Yılmaz, P. Köseoğlu, C. Gerçek, H. Soran, (2004), Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260-267.8 s.

M. Yılmaz, P. Köseoğlu, C. Gerçek, H. Soran, (2004) Öğretmen Öz-yeterlik İnancı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl: 5, Aralık Sayı:58, 50-54, 5 s.

P. Köseoğlu, H. Soran, (2005), Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımı Açısından Öğretmen Yeterlilikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 150-158, 9s

P. Köseoğlu, H. Soran, (2006), Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 159-165, 7s.

C. Gerçek, P. Köseoğlu, M. Yılmaz, H. Soran, (2006), Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130-139, 10s.

C. Gerçek, M. Yılmaz, P. Köseoğlu, H. Soran, (2006), Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39, 1, 57-73, 17s.

M. Yılmaz, C. Gerçek, P. Köseoğlu, H. Soran, (2006), Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278-287, 10s..

Uluslararası Bildiriler

P. Köseoğlu, H. Soran, Mediennutzungskompotenz türkischer Biologielehrer/innen, 2. Göttinger Fachtagung für empirische Unterrichts und Schulforschung, 11-12 Haziran 2004,Göttingen, Almanya, Tebliğ Sunumu

P. Köseoğlu ,  C. Gerçek, M. Yılmaz, H. Soran, "Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Genel Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması", Uluslar arası Ögretmen Yetiştirme Politikaları Ve Sorunları Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2007, Bakü

Ulusal Bildiriler

M. Yılmaz, P. Köseoğlu, C. Gerçek,  H. Soran, Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımlarının İncelenmesi, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13, 15 Eylül 2006, Muğla, Türkiye

B. D. Altunoğlu, E. Atav, P. Köseoğlu, C. Gerçek, H. Soran , Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Profil Araştırması, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006 Ankara, Türkiye

Projeler
Biyoloji Dersinde Araç-Gereç Kullanım Açısından Öğretmen Yeterlilikleri, Doktora tezi, Milli Eğitim Bakanlığı, EARGED tarafından desteklenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi.


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara