Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Doç. Dr. Nilgün Seçken

Doç. Dr. Nilgün Seçken
nsecken@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
KİÖ 227 4 Analitik Kimya I
KİÖ 435 2 Enstrümental Analiz Lab.
OFM 528-07 3 Okul Deneyimi II
KİÖ 228 4 Analitik Kimya II
KİÖ 336 3 Enstrümental Analiz
OFM 523-03 3 Gelişim ve Öğrenme
KİÖ 229 2 Analitik Kimya Lab. I
KİÖ 228 4 Analitik Kimya II
KİÖ 336 3 Enstrümental Analiz
KİÖ 124 1 Temel Kimya Lab. II
KİÖ 230 2 Anal. Kim. Lab. II
OFM 524 3 Sınıf Yönetimi

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
OFM 616 Kimya Eğitiminde Seçme Konular (Doktora)
 OFM 634 Fen veMatematik Eğitiminde İstatistik (Doktora)

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1996 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans 1990 Gazi Üniversitesi Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Lisans 1987 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Yayınlar

Yurt Dışı Yayınlar

(Arık) Seçken, N. ve A. R. Türker, "Invenstigation on the Preconcentration of Trace Elements on Polyacrylonitrile," Fresenius J. Anal Chem , 339 , 874-876 (1991).
Schallies, M., İ., Morgil, A. Yılmaz, ve N. Seçken, "Bestimmung des Schadstoffgehaltes von Türkischem Tee," Chimica Acta Turcica , 22 , 415-420, (1994).
Seçken, N., M. L. Aksu, A. O. Solak, ve E. Kılıç, "Electrochemical Behavior of Benzo[c]cinnoline and its Bromo Derivatives," Turkish Journal of Chemistry , 26 , 4, 617-626, (2002).
Morgil, İ., S. Arda, N. Seçken, S. Yavuz, Ö. Ö. Oskay, "The Influence of Computer-Assisted Education on Environmental Knowledge and Environmental Awareness," Chemistry Education Research and Practice CERP , 5, 2, 99-110, (2004).
Seçken, N., "The Relations Between Global Environmental Awareness and Technology," The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 4 , 1, 8 ISSN: 1303-6521 8 (2005).
Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Oskay, Ö. Ö., Yavuz, S. and Ural, E., " Developing A Renewable Energy Awareness Scale For Pre-service Chemistry Teachers", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, v: 7, n: 1, Article: 6, ISSN 1302-6488, (January 2006).
Seçken, N. " A Web Based Puzzle for Energy Sources " , Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, v: 7, n: 3, Article: 5, ISSN 1302-6488, (July 2006).
Morgil, İ., PENN, J. H., Seçken, N. and OSKAY, Ö. Ö., "Introduction to Complexation and Masking Within a Computer-Enriched Module for Analytical Chemistry", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE v: 7, n: 2, Article: 10, ISSN 1302-6488, (April 2006).
Morgil, İ., PENN, J. H., Seçken, N. and OSKAY, Ö. Ö. "Introduction to Precipitation and Solubility Within a Computer-Enriched Module for Analytical Chemistry" The Chemical Educator , v: 11 n: 5 p 348-354 , ISSN: 1430-4171 (2006).

Yurt İçi Yayınlar

Morgil, İ., F. Yılmaz, N. Seçken, A. Yılmaz ve A. S. Yücel, "ÖSYM ve 1974-1994 Yıllarında Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 15-19, (1995).
Seçken, N., F.İ. Morgil, F. Songül, "ÖSYM Verilerinin Kimya Eğitiminin Gelişmesine Katkısı",Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 231-241, (1996).
Yılmaz, A., N. Seçken ve İ. Morgil, "Lise XI. Sınıf, Kimya III Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 73-83, (1998).
Seçken, N., A. Yılmaz ve İ. Morgil, "Öğrencilerin Kimyasal Olay ile Çevre ve Yaşam Arasında Kurdukları İlişkilerin Araştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 37-44, (1998).
Seçken, N., F. İ. Morgil, "Orta Öğretim Kimya Müfredat Programlarında Atom Konusunun İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 1, 42-75, (1999).
Seçken, N., F. İ. Morgil, S. Erökten, O. R. Erdem, I. Çağlayangöl, "Lise IX, X ve XI. Sınıf Kimya Öğrenci Deneyleri", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 66-73, (1999).
Yılmaz, S., E Kılıç., A. O. Solak, N. Seçken, "Electrochemical Reduction and Oxidation Behaviour of Benzo[c]cinnoline and Some of Its Derivatives on Platinum Electrode", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 3, 725-739, (2000).
Seçken, N., F. İ. Morgil, "Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Beslenme Sorunları ve Ders Kitaplarında Beslenme Konusunun İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 123-127, (2000).
Morgil, İ., A. Yılmaz, N. Seçken, S. Erökten, "Üniversiteye Giriş Sınavında Özel Dershaneler Tarafından Uygulanan ve ÖZ-DE-BİR Tarafından Uygulanan ÖSS Deneme Sınavlarının Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-103, (2000).

Yılmaz, S., E. Kılıç, A. O. Solak, N. Seçken, "Electrochemical Behavior of 1-Nitrobenzo[c]cinnoline on Platinium Electrode", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 1, 13-20, (2001).

Seçken, N., İ. Morgil, "Eğitim-Öğretim Sürecinde Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerinden Yararlanmaları", Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 1-2, 117-133, (2001).
Seçken, N., A. S. Yücel, İ. Morgil, "Kimya Meslek Liselerinde Kimya Başarı Düzeylerinin Ölçülmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 2, 130-141, (2001).
Yücel, A. S., N., Seçken, İ. Morgil, "Öğrencilerin Lise Kimya Derslerinde Öğretilen Semboller, Sabitler ve Birimlerini Öğrenme Derecelerinin Ölçülmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 2, 113-123, (2001).
Seçken, N., A. S. Yücel, İ. Morgil, "Yüksek Öğretimde Bazı Kimya Bilgilerinin Sınıf Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımı", Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19, 2, 1-14, (2002).
Seçken, N., A. S. Yücel, İ. Morgil, "The Statistical Evaluation of the Factors Effecting the Achedemic Performance of the Chemistry Education Students", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 3, 105-118, (2002).

Morgil, İ., N. Seçken ve A. S. Yücel, "Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 1, p: 62-72, (2004).

Morgil, İ., Seçken, N. ve Karaçuha, Z., "Temel Kimya Laboratuarında V-Diyagrami Uygulamaları Ve Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörler", Journal of Turkish Science Education , v: 2, n: 2, p :87-102, (Kasım, 2005).

Uluslararası Bildiriler

Morgil, İ., A. S. Yücel, N. Seçken, "Zur Früheren und Gegenwartigen Aufgabe der Ausbildung eines Chemielehrers in der Turkei,"Referate des 28. İnternationale Symposiums Ingenieurpadegogik, v: 2, 909-913, Leuchtturm-Verlag, Alsbach, İstanbul, Turkey, 1999.
Morgil, O. İ. Morgil, N. Seçken, "Globalization in Higher Education and Forming Global Environmenta Awareness," 33. International Symposium IGIP/IEEE/ASEE, 607-611, Fribourg, Switzerland, 2004.
Morgil, İ., N. Seçken ve A. S. Yücel, "İnteraktif Ortamlarda Kimya Eğitimini Etkileyen Faktörler," IV. International Educational Technology Symposium, v: 1, 550-557, Sakarya, Turkey, 2004.

Morgil, İ., A. S. Yücel ve N. Seçken, "Bilimsel Tutum Üzerine Web Bazlı Eğitimin Etkileri," IV. International Educational Technology Symposium, v: 1, 179-183, Sakarya, Turkey, 2004.

Oskay, Ö. Ö., Seçken, N., Yücel, A. S., Göktaş, A. and Morgil, İ., "The Factor Analysis of the Items of Global Environmental Awareness Scale and Its Dıscussion With The Cluster Analysis Technique", p: 112-119, 34th International Engineering Education Symposium IGIP / Yeditepe University, İstanbul, 2005.

Seçken, N., Yücel, A. S., Oskay, Ö. Ö. and Morgil, İ. "A Comparison of Factors That Influence Chemistry Education in Interactive Environments Based on Student and Teacher Perceptions", p: 648-656, 34th International Engineering Education Symposium IGIP / Yeditepe University, İstanbul, 2005.

Yücel, A. S., Seçken, N., Oskay, Ö. Ö. and Morgil, İ. "Web Based Educatio", p: 657-663, 34th International Engineering Education Symposium IGIP / Yeditepe University, İstanbul, 2005.

Morgil, İ., A. S. Yücel, N. Seçken and O. O. Oskay,. "An Analysis of Awareness of Students in the Utilization of Technology" CBLIS Conference, 2-6 July, Zilina, Slowakya, (2005).
Morgil, İ., N. Seçken, Yücel, A. S., Yavuz, S., Oskay, Ö. Ö. and Seyhan, H. G., "Developing Renewable Energy Module", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.

Ural, E., İ. Morgil, N. Seçken, A. S. Yücel, S. Yavuz, and Ö. Ö. Oskay, "Project-Based Learning Application in Renewable Energy Teaching", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.

Oskay, Ö. Ö., İ. Morgil, N. Seçken, A. S. Yücel, S. Yavuz and H. G. Seyhan, "Research on the Factors That Affect the Development of Renewable Energy Awareness", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.
Seçken, N., İ. Morgil, A. S. Yücel, S. Yavuz, Ö. Ö. O. and H. G. Seyhan, "Preparing Instructional Material Available for Multiple Intelligences Theory in Renewable Energy Subject", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.
Yavuz, S., İ. Morgil, N. Seçken, A. S. Yücel, Ö. Ö. Oskay and H. G. Seyhan, "Renewable Energy Education with Micro-Teaching Method", World Renewable Energy Congress IX 19-25, August, Florence-Italy, 2006.
Yücel, A. S., İ. Morgil, N. Seçken, S. Yavuz, Ö.Ö Oskay and H. G. Seyhan, "Searching the Effect of Anxiety towards Environmental Pollution on Development of Renewable Energy Awareness", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.
Seyhan, G. G., İ. Morgil, N. Seçken, A. S. Yücel, S. Yavuz, Ö. Ö. Oskay "Constructivist Applications in Renewable Energy Education", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.

Temel, S., İ. Morgil, N. Seçken, A. S. Yücel, S. Yavuz and Ö. Ö. Oskay "The Development of the Pre-Service Teachers' Renewable Energy Knowledge and Awareness in Different Applications and the Comparison of the Results", World Renewable Energy Congress IX, 19-25 August, Florence-Italy, 2006.

Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Yavuz, S., Oskay, Ö. Ö. and Seyhan, H. G., "Developing a Green Chemistry Module for Undergradunte Students", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 135, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.

Yücel, A. S., Morgil, İ., Seçken, N., Temel, S., Ural, E. and Seyhan, H. G., "The Effects of Some Chemical Events on Daily Life and The contribution of Their Reflection in Media to Chemistry Education", 8 th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), Budapest, Hungary, 2006.

Seçken, N., Morgil, İ., Oskay, Ö. Ö., Temel, S., Seyhan, H. G. and Yücel, A. S., "The Effects of Constructivism on Student's Understanding of Concepts Related to Hydrolysis" The II. International Conference Research in Didactics of Chemistry, p: 46, Pedagogical University of Krakow, 2006

Yücel, A. S., Morgil, İ., Seyhan, H. G., Ural, E., Temel, S. and Seçken, N., "The Deterrmination of Stydent Perceptions About Teacher's Teaching Methods in Secondery Education Chemistry Lessons", The II. International Conference Research in Didactics of Chemistry, p: 56, Pedagogical University of Krakow, 2006.
Seçken, N., A.O. Solak, E. Kılıç, "Electrochemical Behaviours of Benzo[c]cinnoline and Some of İts Bromo Derivatives", 35 th . Iupac Congress, 14-19 August İstanbul, 1995.

Seçken, N., S. G. Öztaş, N. Ancın, A. O. Solak, M. Tüzün, "Electrochemical Behaviours of 3,4-Dichlorobenzlidene-2-mercaptoaniline and 4-chloro-benzylidene-2-mercaptoaniline.", 35 th . Iupac Congress, 14-19 August, İstanbul, 1995.

Morgil, İ., A. S. Yücel, N. Seçken, "Developing a Scientific Scale of Attitude for the Preservice Teachers of Chemistry", 18 th International Conference on Chemical Education, p: 234, 3-8 August, İstanbul, 2004.
Morgil, İ., A. S., Yücel , N. Seçken, "The Scale of Attitude Towards the Concept of Energy", 18 th International Conference on Chemical Education, p: 278, 3-8 August, İstanbul, 2004.
Morgil, İ., N. Seçken, A. S. Yücel, "Using Graphics in Chemistry Education and its Consequences", 18 th International Conference on Chemical Education, p: 294, 3-8 August, İstanbul, 2004.
Morgil, İ., N. Seçken, Ö. Kaya, "The Comparasion of yhe Constructivist Perception to the Traditional Applications in Chemistry Education",18 th International Conference on Chemical Education, p: 295, 3-8 August, İstanbul, 2004.
Morgil, İ., N. Seçken, Z. Karaçuha, "The Applications of V-Diagram in Experimental Method in Chemistry Education", 18 th International Conference on Chemical Education, p: 338, 3-8 August, İstanbul, 2004
Ural, E., Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Yavuz, S. and Oskay, Ö. Ö., and Temel, S., "Project-Based Learning Application in Green Chemistry Teaching", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 437, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.
Seyhan, H. G., Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Yavuz, S. and Oskay, Ö. Ö., "The Connection Between Laboratory Safety and Green Chemistry Applications", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 438, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.

Seçken, N., Morgil, İ., Yücel, A. S., Yavuz, S., Oskay, Ö. Ö., and Seyhan, H. G., "Preparing an Instructional Tod in The Subject of Green Chemistry That is Suitable for The Multiple Intelligences Theory", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 439, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.

Oskay, Ö. Ö., Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Yavuz, S. and Temel, S., "Research on The Factors That Affect The Development of Green Chemistry Awareness", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 440, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.
Yücel, A. S., Morgil, İ., Seçken, N., Yavuz, S., Oskay, Ö. Ö. and Ural, E., "Green Chemistry Integration Scale", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 441, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.
Temel, S., Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A. S., Yavuz, S. and Oskay, Ö. Ö., "The Development of The Pre-Service Teacher's Green Chemistry Knowledge and Awareness in Different Applications and the Comparison of The Results", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 442, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.
Yavuz, s., Morgil, İ., Seçken, N., Oskay, Ö. Ö. and Ural, E., "Teaching The Green Chemistry Subject With The Micro-Teaching Method in Chemistry Education", International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry p: 443, September 10-15, Dresden, Germany, 2006.

Ulusal Bildiriler

Morgil, İ., N. Seçken, "Statistische Bewertung der Auswahl der Studenten in den Naturwissenschaftlichen Abteilungen für Lehrerausbildung durch die Aufnahmeprüfung zur Universitat", Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, 179-190, Ankara, 1996.
Morgil, İ., S. Yücel, N. Seçken ve A. Yılmaz, "ÖSS ve ÖYS Sorularının Konu Alanlarına göre Dağılımı, Yanıtlanabilirlikleri ve Başarının Bağlı Olduğu Faktörler", II.Ulusal Eğitim Sempozyumu , Marmara Üniversitesi, 273-280, İstanbul, 1996.

Morgil, İ., S. Yücel, A. Yılmaz ve N. Seçken, "Öğretim Kurumlarında Çalışma Ortamının Değerlendirilmesi ve Öneriler", Bilgi Çağında Öğretmenimiz Sempozyumu, Anaçev, 69-81 Ankara 1998.

Morgil, İ., N. Seçken, "Maddenin En Küçük Yapı Taşı Kuarklar", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi , 502-507, 6-8 Eylül, Ankara, 2000.
Seçken, N., İ. Morgil, "Analitik Kimya Dersinin Verilmesine Yönelik Tutum Ölçeği", X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 379-386, 4-9 Haziran Bolu, 2001.

Morgil, İ., N. Seçken, "Kimya Eğitiminde Öğrenci Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi" V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Cilt: II, 764-768, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 2002.

Morgil, İ., Yücel, A. S., Seçken, N., Oskay, Ö. Ö. und Erökten, S., " Wissenschaftliches Verhalten ", p: 231-233, Lehren und Lernen mit neuen Medien Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physic (GDCP) , in Paderborn, 2005.
Yücel, A. S., Morgil, İ., Seçken, N., Oskay, Ö. Ö. und Göktaş, A., "Bewusstseınsmaßstab Für Erneubare Energıe", p: 293-295, Lehren und Lernen mit neuen Medien Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physic (GDCP) , in Paderborn, 2005.

Morgil, O., Morgil, İ. und Seçken, N., "Globalisierungswissen und Bewusstsein im Chemieunterricht", p: 296-298, Lehren und Lernen mit neuen Medien Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physic (GDCP) , in Paderborn, 2005.

Temel, S., Morgil, İ. and Seçken, N., "Bewusstsein von Studenten zu sicherem Arbeiten in Chemielaboratorien" Naturwissenschsftlicher Unterricht im Internationalen Vergleich" Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physic (GDCP) , in Bern, 2006
Seçken, N., Morgil, İ.and Yücel, A. S., "Lehren von Reisen in die innere Structur der Materie" p:, Naturwissenschsftlicher Unterricht im Internationalen Vergleich" Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physic (GDCP) , in Bern, 2006.
Morgil, F. İ., M. Schallies, A. Yılmaz ve N. Seçken, "Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç Gerecin Çeşitli Analitik Kimya Uygulamalarında Kullanımı", X. Ulusal Kimya Kongresi , s: 262, 19-21 Eylül, Bursa 1994.
Seçken, N., İ. Morgil, F. Songül, "Kimya İle İlgili Yüksek Öğretim Programlarına Girişe Ait Çeşitli Verilerin Değerlendirilmesi" II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu , Kim 112, ODTÜ Ankara, Eylül, 1995.
Morgil, İ., N. Seçken, A. Yılmaz, E. Erdem, M. Nas, "İletişim Çağında Ülkemizdeki Kimya Eğitiminin Gelişiminin Değerlendirilmesi", XIII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 429, 30 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 1999.

Morgil, İ., N. Seçken, A. Yılmaz, F. Özcan, S. Erökten ve I. Çağlayangöl "Yüksek Öğretime Giriş Sınavında Öğrencilerin Kimya Eğitimi ile İlgili Tercihlerinin ve Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, s: 177, 10-15 Eylül, Diyarbakır, 2000.

Yılmaz, S., E. Kılıç, A. O. Solak, N. Seçken, "1-Nitrobenzo[c]cinnolinin Platin Elektrotta Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, s: 31, 10-15 Eylül, Diyarbakır 2000.
Morgil, İ., N. Seçken, N. Şimşek, "Orta Öğretim Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi", XVI. Ulusal Kimya Kongresi , s: 588, 10-13 Eylül, Konya 2002.

Morgil, İ., N. Seçken, Z. Karaçuha, "Kimya Eğitiminde Laboratuvar kullanımına Yönelik Tutumlar ile V-Diyagramı Kullanımına Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişki", XVII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 485, 8-11 Eylül, İstanbul, 2003.

Morgil, İ., N. Seçken, A. S. Yücel, "The Scale of Attitude Towards Teaching Chemistry", 18 th International Conference on Chemical Education , p: 213, 3-8 August İstanbul, 2004.

Seçken, N., A. Yılmaz ve İ. Morgil, "Çeşitli Kimya Müfredat Programlarında Kimyasal Madde Kavramının İşlenmesi", XI. Ulusal Kimya Kongresi , s: 679, 16-20 Haziran, Van, 1997.

Morgil, İ., N. Seçken, S. Erökten, O. R. Erdem ve I. Çağlayangöl, "Öğrencilerin Beslenme Sorunlarının ve Kimya Eğitiminde Beslenmenin Yerinin Değerlendirilmesi ile ilgili Ön Çalışma", XIII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 422, 30 Ağustos-4 Eylül, Samsun 1999.

Morgil, İ., N. Seçken, "Enstrümental Analiz Dersine Yönelik Tutum Ölçeği", XV. Ulusal Kimya Kongresi , s: KE P4, 4-7 Eylül, İstanbul, 2001.
Seçken, N., İ. Morgil, "Yabancı Dilde Kimya Problemi Çözmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi", XV. Ulusal Kimya Kongresi , s: KE P5, 4-7 Eylül, İstanbul, 2001.

Morgil, İ., N. Seçken, ve A. S. Yücel, "Lise Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Altyapıları İle Kimyaya Karşı Tutumları Arasındaki ilişki", XVII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 497, 8-11 Eylül, İstanbul, 2003.

Morgil, İ., N. Seçken, M. Şahin, "Orta Öğretim Öğrencilerinin Ozon Tabakası Hakkındaki Bilgilerinin Ölçülmesi", XVII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 498, 8-11 Eylül, İstanbul, 2003.

Morgil, İ., N. Seçken, A. S. Yücel, "Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği", XVII. Ulusal Kimya Kongresi , s: 505, 8-11 Eylül, İstanbul, 2003.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara