Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Öğr. Gör. Dr. Mine Canan Durmuşoğlu

Öğr. Gör. Dr. Mine Canan Durmuşoğlu
sendogdu@hacettepe.edu.tr
sendogdu@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
2004-2007 Öğretim Görevlisi
1998-2004 Araştırma Görevlisi

İdari Görevler

Yıl Görev
2005-2006 1.Sınıf Danışmanlığı
2006-2007 Yüksek Lisans Koordinatörlüğü
2006-2007 Doktora Koordinatörlüğü
2006-2007 2. Sınıf Danışmanlığı

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
OKL 101 3 Okul Öncesi Eğitimi İlke ve Yöntemleri
OKL 110 3 Uygulama I
OKL 209 3 Okul Öncesi Eğitime Giriş
EBB 274 4 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme
OKL 305 3 Özel Eğitim
OKL 308 3 Uygulama II
OKL 347 3 Çocuk Edebiyatı I
OKL 348 3 Çocuk Edebiyatı II
OKL 401 3 Uygulama III
OKL 408 3 Duygusal Gelişim
OKL 492 5 Öğretmenlik Uygulaması

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 2000-2004 H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans 1998-2000 G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Lisans 1994-1998 H.Ü. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Yayınlar
Yurt Dışı Yayınlar

Durmuşoğlu, Mine C. , Erdem, Eda (2006) "The Opinions Of Parents Concerning Pre-School Children Books In Pre-School Education", Research on Education , Edited by Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards , Hardback First published in 2006 by ATINER, page:71-88.

Yurt İçi Yayınlar

TuĞrul B.,Üstün E.,Akman,B.,Erkan S., Şendoğdu M.C. (2002)"Okulöncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarin Normal Yaşıtlarıyla Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşlerinin incelenmesi" , Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Sayı :4, Sayfa:440-448.

Erkan S., Tuğrul B.,Üstün E.,Akman,B., Şendoğdu M.C .,Güler T., Kargı E.,Boz M.(2002), " Okul Öncesi Öğretmenlerine Ait Türkiye Profil Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:23, 108-116.

Uluslararası Bildiriler

Tuğrul B.,Üstün E.,Akman,B.,Erkan S., Şendoğdu M.C. (2001), "Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Normal Çocuklarla Entegre Edilmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" Antalya Uluslararası Özel Eğitim Semineri.

Demirel Özcan, Erdem Eda ,Necla , Köksa Necla, Şendoğdu Mine C., Koç Filiz (2002) " Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri" , Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda l.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu (29-31 Mayıs 2002).

Tuğrul B.,Üstün E.,Akman,B.,Erkan S., Şendoğdu M.C. , Güler T., Kargı E.,Boz M.(2002), "Türkiye'deki Okulöncesi Öğretmenlerinin Profili " Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda l.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu (29-31 Mayıs 2002).

Durmuşoğlu, Mine Canan , Erdem, Eda (2006) "The Opinions Of Parents Concerning Pre-School Children Books In Pre-School Education", 8 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION May 25-28, 2006 Athens-Greece. ( H.Ü. Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen bir projedir).

Erkan, Semra, Durmuşoğlu Mine C . (2006) "Anne Eğitimi Programının Annenin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi" Uluslararası Katılımlı Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü Ve Geleceği Sempozyumu Kıbrıs (27-30 Haziran 2006).

Ulusal Bildiriler

Şendoğdu, Mine C . (2001), "Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Grubundaki Çocukların Anne_ Babasını Algılamaları" Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu poster bildiri

Şendoğdu Mine C . ve Boz Menekse(2002) " Proje Tabanlı Öğrenme ve Okulöncesinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Örneği" H.Ü.Eğitim Fakültesi 1.Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu , poster bildiri.

Durmuşoğlu Mine (2006) "Anasınıfı Öğretmenlerinin M.E.B.2002 Okulöncesi Eğitim Programı ve Uygulaması İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" Muğla Üniversitesi 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, sözel bildiri (13-15 Eylül 2006).

Kitaplar, Ders Notları ve Teknik Raporlar

Can ve Piti Ben, Ailem ve Okulum

Can ve Piti Toplumsal Yasamın İ çinde

Can ve Piti Atatürk'ü Tanıyor

Can ve Piti Meslekleri Öğreniyor

Can ve Piti Dünya ve Gökyüzünü Keşfediyor

Can ve Piti'nin Dört Mevsime Yolculuğu

Can ve Piti Doğayı Keşfediyor

Can ve Piti Vücudunu Tanıyor Sağlığını Koruyor

Can ve Piti Haberleşiyor

Can ve Piti Yasamini Kolaylaştıran Araçlarla Tanışıyor

Can ve Piti Sesleri ve Enerji Kaynaklarını Tanıyor

Can ve Piti Tatile Çıkıyor

Sunumlar

ANAÇEV - Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Yuva'sında "Çoklu Zeka Kuramı ve Okul Öncesi Uygulamaları" konulu seminer (18.07.2006).

ANAÇEV - Anadolu Çağdaş Eşitim Vakfı Yuva'sında "Çocukta Dil Gelişimi ve Çocuk Edebiyatı" konulu seminer (20.07.2006).

TRT 3 Kanalı, Karınca Kararınca Programın'da "Anaokuluna Uyum" konulu söyleşi (2003)

TRT 3 Kanalı , Karınca Kararınca Programın'da "Çocuk Edebiyatı ve Okuma Alışkanlığının Kazandırılması" konulu söyleşi (2004)

TRT 3 Kanalı , Karınca Kararınca Programın'da "Karne ve Tatil" konulu söyleşi (2004)


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara