Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Doç. Dr. Duygu Anıl Karakaş

Doç. Dr. Duygu ANIL KARAKAŞ
aduygu@hacettepe.edu.tr
duygu.anil73@gmail.com

 

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
1997-2002 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi -Arş.Gör.
2002-2004 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi -Dr.Arş.Gör
2004-2009 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi- Öğr.Gör.Dr
2009-2010 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Doç.Dr.

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
EBB 203
303
İstatistik
EBB 278
303
Ölçme ve Değerlendirme
EBB 230
303
Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş
EBB 104
303
İstatistik
EBB 147
303
Eğitim Bilimlerine Giriş

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
EBB 579
303
İstatistik I
EBB 633
223
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
EBB 576
303
Ölçme Teknikleri
EBB 673
303
Eğitimde Ölçme Teknikleri
EBB 676
303
Test Geliştirme Teknikleri

Eğitimi

Derece Yılı Kurum
Doktora 1998-2002 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi E.Ö.D.A.B.D
Yüksek Lisans 1996-1998 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi E.Ö.D.A.B.D
Lisans 1991-1995 Hacettepe  Üniversitesi Eğitim Fakültesi E.Ö.D. A.B.D.


Yayınlar

Yurt Dışı Yayınlar

Anıl, D..; Güzeller,C.O; Çokluk,Ö.;Şekercioğlu, G. (2010) "Level Determination Exam (SBS-2008) the Determination of the Validity and Reliability of 7th Grade Mathematics Sub- Test", Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2) 5292-5298.
Anıl, D., "The Analysis Of Factors Affecting The Mathematical Success Of Turkish Students In The PISA 2006 Evaluation Program with Structural Equation Modeling," American-Eurasian Journal of Scientific Research, 3 (2), 222-227 (2008).
Anıl, D,, "Reliability and Validation of Value Scale for Primary School Students: Exploratory and Confirmatory Factor Analyses," World Applied Sciences Journal , 3 (5), 848-857 (2008).

Yurt İçi Yayınlar

Anıl, D. "Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)'nda Türkiye'deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler," Eğitim ve Bilim (Education and Science), 34(152), 87-100 (2009).
Anıl, D,  "The Prediction of Item Parameters Based on Classical Test Theory and Latent Trait Theory," Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34, 01-11 (2008).
Güler, N. ve Anıl, D., "Scaling Through Pair-Wise Comparison Method in Required Characteristics of Students applying for post graduate programs," Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), 6(1), 627-639 (2009).
Acar, M.ve Anıl, D. "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlikleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar" TUBAV Bilim Dergisi, 2(3), 413-422, (2009)
Anıl, D. ve A. Meltem, "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri," Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2),44-61 (2008).
Anıl, D. "  Test Güvenirliği ve Test Bilgi Fonksiyonunun Klasik Ve Örtük Özellikler Test Teorilerine  Göre Kestirilmesi",  Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30 (135), 23-33 (2005).
Anıl, D. " Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ürüne Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımı", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi5 (1), 67-89 (2005).
Anıl, D. ve G. Neşe,  "İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçekleme Çalışmasına  Bir Örnek", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 30,30-36 (2006).

Uluslararası Bildiriler

Anıl, D, Güzeller,C.O; Çokluk,Ö.;Şekercioğlu, G. (2010) "Level Determination Exam (SBS-2008) the Determination of the Validity and Reliability of 7th Grade Mathematics Sub- Test", World Conference on Educational Science, February 04-08 2010, İstanbul.
Anıl, D. ""The Prediction of Item Parameters Based on Classical Test Theory and Latent Trait Theory" World Conference on Learning, Teaching & Administration, 29-30 October 2010, Cairo,Egypt
Anıl, D, "Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)'nda Türkiye'deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler,"  İnternational Conference on Educational Sciences ICES'08,  Eastern Mediterranean University, KKTC, 23-25 Haziran 2008.
Anıl, D. "Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)'nda Türkiye'deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler"  İnternational Conference on Educational Sciences ICES'08,  Eastern Mediterranean University, 23-25 Haziran 2008.
Güler,Y., Anıl,D. "Öğretmen Adayları İçin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği:Güvenirlik ve Geçerlik Çalişması". International Conference on New Trends in Education and Their Implications,11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
Anıl, D.,N. Zekeriya, "Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkiler," 10th International Conference on Further Education in the Balkan Countries,Konya - Turkey, Thursday 23 rd - Sunday 26th October 2008.
Köseoğlu, P.; Anıl,D. "Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öğretimine  Yönelik  Özyeterlik  Ve  Tutumlarının Bazı Değişkenlere  Göre İncelenmesi"Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Beytepe-Ankara.

Ulusal Bildiriler

Anıl,D.; Güzeller, C.O. "Seviye Belirleme Sınavı Yedinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi İle Diğer Alt Testler Arasındaki İlişkinin Yol Analizi İle İncelenmesi" Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II.Ulusal Kongresi,05-07 Mayıs 2010, Mersin.
Anıl, D. "Türkiye'nin Pısa 2006 Fen Bilimleri Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması" 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim 2009, İzmir.
Anıl, D., Ş. Derya, "Performansa Dayalı Değerlendirmede Puanlama Tutarlılığı: Holistik ve Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Karşılaştırılması" , I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara,  14- 16 Mayıs 2008.
Anıl, D., D. Handan,"Öğrenci Anektodlarına Göre Toplumsal Yaşamda Sosyal Bilgiler" I.Ulusal İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi,Ankara, 15-17 Kasım 2007

Kitaplar, Ders Notları ve Teknik Raporlar

 Anıl, D.  (Editör-Bölüm yazarı), K., Gürcü ve T., Meliha. Öğretmen Adayları İçin  Tamamı Konu Anlatımlı KPSS Hazırlık Kılavuzu, 60-90, Çağdaş Öğretmen Yayınları, Ankara, 2004.
 Anıl, D. (Test ve Madde Redaktörü) Soru Bankası Kitabı. Çağdaş Öğretmen Yayınları, Ankara, 2003.
Anıl, D. (Bölüm yazarı), E.Şule, A.K.Yasemin, Y.Esed, B.Filiz, G.Filiz. Öğretmen Adayları İçin Tamamı Konu Anlatımlı Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Hazırlık Kılavuzu ,105-154, Asil Yayınevi, Ankara, 2004.

Sunumlar

Toronto Üniversitesi Luton Town Akademisi  Asya -Pasifik grubu yaz festivali kapsamında düzenlenen bilimsel etkinlik programına katılarak tez çalışmam hakkında bilgi vermek  için Ek 6'de yer alan  yazıda belirtildiği gibi 31.07.2003-07.08.2003 tarihleri arasında Toronto Üniversitesine davet edildim .
2005-2006 öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında görev alan öğretmenlere ölçme ve değerlendirme semineri verdim.
2006-2007 öğretim yılı sonunda Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Okulunda görev yapan ilköğretim öğretmenlerine hizmetiçi eğitim kapsamında ölçme ve değerlendirme semineri verdim.
2008-2009 öğretim yılı  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün düzenlediği öğretim elemanlarına yönelik "Hemşirelik Esasları Çalıştayı" kapsamında görevlendirildim
TED Okulları Oryantasyon Programında "Ölçme ve Değerlendirme" semineri verdim.
2010-2011 öğretim yılı Jandarma  Eğim Komutanlığı'na Ölçme ve Değerlendirme" semineri verdim.


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara