Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof.Dr. Berrin Akman

Prof.Dr. Berrin Akman
bakman@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Egitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
1992-1995 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1995-1997 Yrd.Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1997-2000 Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
2000-2004 Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

2004-

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar

Yıl Görev
1986 Ziyaretçi intern Autistic Children Center, Exeter-UK.
1986-1988 Uzman, İlkadım Anaokulu
1988-1991 Araştırmacı, TRT Kurumu Ankara Televizyonu Çocuk ve Gençlik Programları Müdürlüğü
1991 Ziyaretçi intern, Stanford University
1991-1992 Araştırmacı,T.R.T Kurumu Televizyon Dairesi Başkanlığı Yayın Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
2006- Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Başkanı
2007- Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi

İdari Görevler

Yıl Görev
2006- Ana Bilim Dalı Başkanı

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
OKL 205 3 Dil ve Kavram Gelişimi
OKL 212 3 Okul Öncesinde Fen Öğretimi
EBB 390 3 Sınıf Yönetimi
OKL 308 6 Uygulama II
OKL 407 3 Risk Altındaki Çocuklar

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
OKL 600   Özel Konular
OKL 610 3 Özel Gereksinimi Olan Çocukların Eğitimi
OKL 619 3 Kuramlar

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1995 Hacettepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans 1989 Hacettepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü
Lisans 1986 Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Yayınlar (Son 5 Yıl)

Yurt Dışı Yayınlar

Akman, Berrin; Çelebi-Öncü, Elif; Güler, Tülin, Baç-Karaaslan, Tuğba (2007) A Study on ON Traumatised and Nontraumatised Children's Human figure Drawings Reflecting Emotions About Disaster. Australasian Journal of Disasatre and Trauma Studies (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir)
Üstün, Elif; Erkan, Semra; Akman, Berrin (2004). Türkiye'de Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
Arı, Meziyet; Bayhan, Pınar; Üstün, Elif; Akman, Berrin (2002). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 6-8 Yaş Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University , vol: 9, 103-112
Akkoyunlu, Buket ; Akman, Berrin; Tuğrul, Belma (2002). Investigation of Kindergarten Children's Computer Literacy Skills. Journal of Qafqaz University , vol: 9, 43-52
Akman, Berrin ; İpek, Arzu; Uyanık, Gülden (2000). Examination of the Conceptual Development of Children At Six Years Age Attending Kindergarten. International Journal of Early Years Education, vol: 8, no: 3, 227-234.

Yurt İçi Yayınlar

Güler, Tülin; Akman, Berrin (2006) 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.
Pepele Merve; Akman, Berrin (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,66-73
Akman, Berrin ; Baç-Karaaslan, Tuğba; Güler, Tülin Çelebi-Öncü, Elif (2006). A Study On The Color Preferences Of Pre-School Children In Their Facial Expression Drawings Eğitim ve Bilim ,31,141, 61-70.
Balat-Uyanık, Gülden; Akman, Berrin (2006). Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13, 1, 3-12.
Uyanık, Gülden; Akman, Berrin (2004). Farklı Sosyo-ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14, 1,134-139
Üstün, Elif; Akman Berrin ; Etikan İlker.(2004) "Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların Bilişsel Gelişimlerinin Değerlendirilmesi" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,26, 205-219s.
Akman, Berrin (2004) Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi Nasıl Verilmeli ?" Eğitim Bilim2004 , 74, 6-8

Akman, Berrin ; Gülay, Hülya.(2004). Okulöncesi Dönemde Sosyal Beceriler . Yaşadıkça Eğitim , 82,15-17.

Akman, Berrin (2003). Okulöncesinde Fen Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, sayı: 79, 14-16.
Akman, Berrin ; Üstün, Elif; Güler, Tülin (2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
Kargı, Eda ; Akman, Berrin (2003). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Sahip Üstün Yetenekli Çocuklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 212-214.
Üstün, Elif; Akman, Berrin (2003). Üç Yaş Grubu Çocuklarda Kavram Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 24, 137-141.

Akman, Berrin (2002) Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi ile Yaşayan Çocukların Kavram Gelişimlerinin ve Okula Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt: 13, sayı: 1, 74-85.

Erkan, Semra; Tuğrul, Belma; Üstün, Elif; Akman, Berrin ; Şendoğdu, Mine; Kargı, Eda; Boz, Menekşe; Güler, Tülin (2002). Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.

Üstün, Elif; Akman, Berrin (2002). Korunmaya Muhtaç Çocukların Benlik Algısının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 229-233.

Akman, Berrin (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.

Uluslararası Bildiriler

Akman, Berrin ; Yangın Banu; Usluel-Koçak Yasemin, Kargı Eda, Baş Turgay, Çelen Nilgün; Şanlı Murat (2006) ;" Toplumsal Duyarlılık ve Sosyal Hizmet " I. Uluslarası Sosyal Hizmetler Sempozyumu , Antalya-Türkiye ( 9-12 Nisan 2006)

Kargı Eda; Akman Berrin .(2006) "Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısıyla Aile İçi Sorunlar " I. Uluslarası Sosyal Hizmetler Sempozyumu , Antalya-Türkiye ( 9-12 Nisan 2006)

Akman, Berrin ; Çörtü, Figen; Özden, Zeynep; Okyay, Özlem; (2005 ). " Analysis of Effect of Children's Learning Styles on Their Concept Development." 9 th European Congress of Psychology , Granada, Spain (3-8 July 2005).

Kargı Eda; Akman Berrin . (2005) Father's Causal Attributions About Their Children's Success." 9 th European Congress of Psychology , Granada, Spain (3-8 July 2005).

Yavuz, Hülya; Akman, Berrin ; Üstün Elif (2004) Investigation of Frequency of Computer Use as a Factor Influencing Social Development" 18th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) July 11 - 15, 2004,Ghent, Belgium.

Akman, Berrin ; Çörtü, Figen; Özden, Zeynep; Okyay, Özlem; (2004). Effect of the Parental Attitudes in Children's Perception of family Environment. "Quality of Life and Psychology" 1 st International Conference of The Psychological Society of Northern Greece Thessaloniki, Greece (3-5 December 2004).

Akman, Berrin ; Çörtü, Figen; Özden, Zeynep; Okyay, Özlem; Gülay, Hülya (2004). 7-9 Year Old Children's Perception of Family Environment . VII th European Conference on Psychological Assessment , Malaga, Spain (1-4 April 2004).

Akman, Berrin ; Çörtü, Figen; Özden, Zeynep; Okyay, Özlem (2004). Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi: Okulöncesi Eğitimde Yeni Fırsatlar , Marmara Üniversitesi, Kültür Okulları Salonları, İstanbul (30 Haziran-3 Temmuz 2004).

Gülay, Hülya ; Akman, Berrin (2004). Korunmaya Muhtaç 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi: Okulöncesi Eğitimde Yeni Fırsatlar , Marmara Üniversitesi, Kültür Okulları Salonları, İstanbul (30 Haziran-3 Temmuz 2004).

Üstün, Elif; Akman, Berrin (2003). Different Socio Economic Status of Children's Literacy Skills and Their Reading-Writing Environments. OMEP 2003 World Council and Conference , Kuşadası, Turkey, 5-11 October 2003, sayfa: 223-224.

Akman, Berrin ; Üstün, Elif; Kargı, Eda (2003). The Importance of Teaching Social Skills to Handicapped Children. OMEP 2003 World Council and Conference , Kuşadası, Turkey, 5-11 October 2003, sayfa: 220-222.

Ulusal Bildiriler

Akman, Berrin; Kargı Eda; Özden Zeynep; Okyay Özlem . " Ailelerin ve Çocukların Davranışlarında Şiddet" I.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), İstanbu l (28-31 Mart 2006).

Akman Berrin ; Kargı Eda . (2004 )" Hukukçuların Boşanma Sürecinde Çocuğun Korunma Hakkına İlişkin Görüşleri". I. Sosyal Hizmetler Şurası: Türkiye'de Sosyal Refah Politikaları Çerçevesinde Sosyal Hizmetler , Dedeman Oteli, ,19-21 Nisan 2004, Ankara. 201-211s

Akman Berrin ; Tuğba Baç-Karaaslan ; Çelebi-Öncü Elif ; Güler.. Tülin (2003) Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Duygusal Yüz İfadelerini Algılama Becerileri. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet'in 80. Yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye'de Çocuk , Ankara Üniversitesi, ATAUM salonları, 15-17 Ekim 2003, Ankara

Kitaplar, Ders Notlari ve Teknik Raporlar

Akman, Berrin;Çelebi-Öncü,Elif; Güler, Tülin; Baç-Karaaslan,Tuğba(2006). Çocuklarla Mutfakta Eğlence , Epsilon Yayıncılık, İstanbul
Akman, Berrin; İpek, Arzu; Uyanık, Gülden (2000). Okulöncesi Dönemde Matematik Etkinlikleri , Epsilon Yayıncılık, İstanbul

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara