Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof. Dr Belma TUĞRUL

Prof. Dr Belma TUĞRUL
btugrul@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev

2003

Profesör

1995

Doçent

1993

Doktor

1986

Yüksek lisans

1983

Lisans
İdari Görevler
Yıl Görev

2004 - devam etmekte

İlköğretim Bölüm Başkanı

2008 -devam etmekte

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Üst Kurul üyesi

2003 - devam etmekte

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi

2003 - devam etmekte

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu profesör temsilcisi

1998 - 2004

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

1996 - devam etmekte

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Koordinatörü

1992 - 1996

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Müdürü

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı

OKL 101

3

Okulöncesi İlke ve yöntemleri

OKL 218

3

Okulöncesi Matematik eğitimi

OKL 309 - 310

3

Okulöncesi Materyal geliştirme I ve II

OKL 308

6

Uygulama

OKL 106

3

Oyun gelişimi

OKL 304

3

Drama

OKL 403

3

Yaratıcılık

OKL 491

3

Özel öğretim yöntemleri I ve II

OKL 492

3

Öğretmenlik Uygulaması

OKL 410

3

Okula başlama ve uyum ( seçmeli)

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı

OKL 604

3

Okulöncesinde Özel Öğretim Yöntemleri

OKL 607

3

Yaratıcılık

OKL 609

3

Ana okul Eğitimi ve Yönetimi

OKL 620

3

Okulöncesinde Program Geliştirme

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1993

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans 1986

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Lisans    
Yayınlar (2000 ve Sonrası)
Yurt Dışı Yayınlar
YALÇIN S S., ŞENDOĞDU M D., FATMA G.,ÜNAL S., KARGI E., TUĞRUL B.,(2007).Evaluation of the children with beta-thalassemia in terms of their self-concept, behavioral, and parental attitudes.  J Pediatr Hematol Oncol. Aug;29(8):523-8.
YALÇIN S S., TUĞRUL B., ÇETİNKAYA S., ÇAKIR B., YILMAZ A., (2004). Effect of Total Attending Period on Infection Episode RateIn A Child - Care Center. Pediatrics International,46, 555-560.
YALÇIN S S., TUĞRUL B., TUNCER M., YURDAKÖK K., NACAR N., (2002). Factors Affecting Television Viewing Time In Preschool And Primary School Children. Pediatrics International, 44, 1-6.
TUĞRUL B., ÇELİK E., ( 2002) . Normal Gelişim Gösteren Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik. Journal Of Qafqaz University , Number 9,Spring ,203-213.
AKKOYUNLU B., AKMAN B., TUĞRUL B., (2002) . Investigation  of      Kindergarten Children's Computer Literacy Skills. Journal Of Qafqaz University , Number 9,Spring, 43-53
TUĞRUL B. (2002). The Impact of Different Activity Programmes on Children's Play  Behavior and Their Interactions. Defectologia,Number 4, 81-91.
Yurt İçi Yayınlar
TUĞRUL B.(2008). "Hayalleri Bağlansan Durmaz". Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocuklar Kongresi. Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocuklar Derneği , 16 - 17 Haziran,Ankara.
TUĞRUL B.(2008). "Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi". Okulöncesi  Eğitimcileri Ankara Buluşması. 19-20 Nisan, Ankara.
TUĞRUL B.(2007). "Okulöncesi Eğitim Programlarının Özellikleri" Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okulöncesi Eğitim Ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum Kitabı,  s:50-62.
  
GÜLER T., TUĞRUL B.(2007)."Okulöncesi Dönemde Tarih ve Coğrafya Eğitimi", Çukurova Eğitimi Fakültesi Dergisi,33 (3),s.29-35.
TUĞRUL B.(2006) Okul Öncesi Dönemde Düşünce Becerilerinin Gelişmesinde Yaratıcı Bir Süreç Olarak Drama.Yaratıcı Drama Dergisi,1,2, ( 67- 77).
TUĞRUL B., ark.,(2006). "36- 72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı", Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dergisi,3, Haziran- Aralık, sayı;1-2, s.106-113.
ERDEM M.,TUĞRUL B.(2006). "Beş - Altı Yaş Çocuklarının Matematiksel Becerileri İle Görsel Algı Becerilerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dergisi,3, Haziran- Aralık, sayı;1-2, s.62-74.
TUĞRUL B., KAVİCİ M., (2003). "Kağıt Katlama Sanatı Origami Ve Öğrenme." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı 11, 1, 1-18.
TUĞRUL B.,DURAN E., (2003). "Her Çocuk Başarılı Olmak İçin Bir Şansa Sahiptir. Zekanın Çok Boyutluluğu. Çoklu Zeka Kuramı." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, 224-233.  
TUĞRUL B., BOZ M., et al., (2002). "Turkish Profil Research of Preschool Student Teacher's", Hacettepe University Journal of Education,  Nr 23, p.108-117, Ankara.
TUĞRUL B., ve ark.,( 2002 ) . "Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi". Journal Of Qafqaz University , Fall, Number 8  67 -85.
TUĞRUL B., ve ark., (2002). "Okulöncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarin Normal Yaşıtlarıyla Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşlerinin incelenmesi" , Mersin University, Journal of Medical, Vol :4, page: 440-448
TUĞRUL B., (2002). "Bloom'un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23 , 267-275.
AKKOYUNLU B., TUĞRUL B., (2002). "Okul Öncesi Çocukların Ev Yaşantısındaki Teknolojik Etkileşimlerinin Bilgisayar Okuryazarlığı Becerileri Üzerindeki Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23, 12-22.
TUĞRUL B., ÇELİK E., (2002). "Zeka Engelli  Çocukların Sosyalleşme Sürecine Çoklu Zeka Açısından Bir Bakış". Mersin Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 4, Cilt 3, 433-440.
EYLEM Ç., TUĞRUL B., YALÇIN S.S., ( 2002) . "Dört- Altı Yaşlar Arasındaki Anaokulu Çocuklarının Duygusal Yüz İfadesiyle Kendilerini, Anne- Babalarını ve Öğretmenlerini Algılaması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Dergisi, Sayı 22 : 29-39.
TUĞRUL B., (2002). "Erken Çocukluk Döneminde Öğrenmeyi ve Öğretimi Kolaylaştıran Özellikler". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22 : 142-147.
TUĞRUL B., (2002). "Proje Yaklaşımının Temel Özellikler". Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Dergisi, Sayı6-7, Cilt 1, 71-80.
TUĞRUL B., (2002).  "4-10 Yaş Çocukları Olan Ailelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin Ve Tutumlarının İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Eğitim Dergisi, Cilt 2, Sayı 22Bahar, 21-30.
ERKAN S., TUĞRUL B.,ve ark., (2002). "Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profili Araştırması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23,19-29.
TUĞRUL B.,ve ark.,(2002). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Normal Yaşıtlarıyla Kaynaştırılmasına  İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" . Ufkun Ötesi Dergisi, Sayı 2 , 27-40.
TUĞRUL,B.,ve ark.,(2002) "Farklı Sosyo Kültürel Özelliklerdeki Anasınıfı Ve Beşinci Sınıf Çocuklarının Bazı Meslek Gruplarını Ve Anne Babalarını Algılaması". Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 62-73.
ELİBOL O F., TUĞRUL B., ( 2001) "Altı Yaş Çocuklarının Eğilim Gösterdikleri Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi Ve Çocukların Tercihi İle Ailelerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması". Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 4-5, Haziran-Aralık , 35-45.    
TUĞRUL B., ARTAN İ., (2001)  "Çocukların Cinsel Eğitimi İle İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 20, 141- 149 .
ARI M., BAL S., TUĞRUL B ve ark., (2000). Helping Six Year Old Kindergarten   Children  To  Acquire  The Concept  Of  Conservation   Through   Training. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 17- 25.

Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar

ERKAN S.,TUĞRUL B., ÜSTÜN  E(2008). "Bologna Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasında Eğitim Fakültelerinin Rolü" Eğitimde Küreselleşme ve Bilgi - İletişim Teknolojileri Kongresi, 17- 19 Mayıs,  Bakü.
TUĞRUL B., (2008). "Oyun ve Hareket". Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Trabzon.
TUĞRUL B,.(2008) "Play at home: Wanted: Parents Who Are Playing Games With Their Children" 17th International Play Association World Confererence Play in a Changing World  8-11 January , Hong Kong.
KAVİCİ M., MASATO S., TUGRUL B., ( 2007). "Effects of Origami Practice on the Visual Perception Skills of Preschool Children". 14th International Conference on Perception & Action.1-6 Temmuz,Yokohama, Japon.
TUĞRUL B., (2007). "Veli- Okul işbirliğinin Önemi". Parent- School Cooperation In Early Childhood Education Conference, 21 Nisan ,Mimar Sinan Okulları, Istanbul.
TUĞRUL B.,(2007). "Okulöncesi Dönemde Portfolyo". Uluslararası Okulöncesi Eğitim Sempozyumu Okulöncesi Eğitimde Yeni Yönelimler, 24- 25 Mart, Özel Çevre Okulları, İstanbul.
TUĞRUL B.,YILDIRIM B.,(2007) "Anasınıfı Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin Öğretmenin Yaratıcılık Düzeyine Göre İncelenmesi" Marmara Üniversitesi II. Uluslarası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 24 - 27 Ekim, İstanbul.
TUĞRUL B.,( 2007) "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukları Anlamak" II. Uluslararası Cerabral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 2-4 Kasım, İstanbul.
TUĞRUL B., DARICA N., METİN.Ö.,  (2007) "Comparison Of The Theme "The School İn My Dreams" Of 3rd, 4th And 5th Grade Primary School Students According To Different Social Economic Classes." 4 Th International Children & Communication Congress"  & "4th International Children Films Festival & Congress" Between October 22-24, 2007 At  Istanbul University , Faculty Of Communication, Istanbul, Turkey
TUĞRUL B., METİN Ö., (2007) "Transformation of Children's Imagination To Reality" 1th International Bodrum Children Films Festival. Between February 23- 27 2007
TUĞRUL B., ERKAN S., ÜSTÜN E., DURMUŞOĞLU M., BOZ M., (2007) "Preschool Teacher Education; Student Teacher Values of Knowledge and Skills of Occupation" International Politics and Matter of Teacher Education Symposium, Baku / Azerbaijan
TUĞRUL B., FEYMAN N., (2006). "Okulöncesi Eğitimde Kalite". III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4-5 Mayıs , Çanakkale.
TUĞRUL B., METİN Ö., (2006) "Child's Right To Play Games" 3 Th International Children & Communication Congress"  & "3th International Children Films Festival & Congress" Between November 6-8, 2006.At  Istanbul University , Faculty Of Communication, Istanbul, Turkey
TUĞRUL B.,(2006) "Çocukların öğrenmesini nasıl daha etkili kılabiliriz? Öğrenen okul, öğrenen öğretmen" III. Uluslararası okulöncesi Eğitim Kongresi", Small Hands Academy, 17-19 Kasım , Istanbul.
TUĞRUL B (2005) "I am playing and I am learning."16.th IPA International  Play Association World Conference.  18 - 22 July  Berlin
TUĞRUL B (2004) "Türkiye'de Okulöncesi Eğitim Çalışmaları".International Small Hands Academy Congress. 2nd International Quality in Early Childhood &Primary Education Congress . 26 - 28 November, İstanbul
TUĞRUL B., GÜLER T.,(2004)  . "Okulöncesinde Tarih ve Coğrafya" . I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi: Okulöncesi Eğitimde Yeni Fırsatlar, Marmara Üniversitesi, Kültür Okulları Salonları, 30 Haziran-3 Temmuz,İstanbul.
TUĞRUL B.,DURAN E., KAVİCİ M., (2003). "Çocuklar Kağıt Katlayarak Öğreniyor, Yaratıcı Kağıt"  OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı 5-11 Ekim Kuşadası.
TUĞRUL B., (2002) "Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Geleneksel Değerlendirme Yöntem ve Materyallerinin Alternatifleri Neler Olabilir? Gelişimsel Değerlendirme Portfolyo". Uluslar Arası Katılımlı  2000' li Yıllarda I. Öğrenme Ve Öğretme Sempozyumu.70-71, 29 - 31 Mayıs , Marmara Üniversitesi, İstanbul.
TUĞRUL B.,ÜSTÜN E.,AKMAN B.,Erkan S.,KAN T., KARGI E.,BOZ M.,(2002). "Turkish Profil Research of Preschool Student Teacher's" Marmara University, Faculty of Atatürk Education, International Attended Years of 2000 l.Learning and Instruction Symposium 29-31 May .
TUĞRUL B.,TOKUÇ H.,(2007). "Anne ve Babaların Okulöncesi Eğitim Hakkındaki Görüş ve Beklentilerin İncelenmesi" İlköğretim Kongresi, 14-17 Kasım,Ankara.
TUĞRUL B.,(2007) "Okulöncesi Eğitimde Yeni Gelişmeler ve Okulöncesi Eğitim Programlar" Okulöncesi Eğitim Paneli, 24- 26 Ocak, Kıbrıs.
TUĞRUL B., (2006)."Öğretim Ne Zaman Oyun Oynayacağız" Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu,27-30 Haziran . Kıbrıs, Lefkoşa.
TUĞRUL B., (2006). "Okulöncesi Eğitim Programında Günlük Plan Hazırlama"2006 - 2007 Okulöncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Çalıştayı, 5 - 7 Haziran, Bolu, Abant.
TUĞRUL B.,(2006). "Okulöncesinde Matematik Eğitiminde Yaratıcı Etkinlikler". Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, 26 Mayıs Eskişehir.
TUĞRUL B.,(2006). "Yaratıcılık". Drama liderleri Toplantısı.  Çağdaş Drama Derneği, 22 - 24 Haziran, Çanakkale, Biga
TUĞRUL B.,(2006)." Okulöncesi Öğretmenleri İçin Yaratıcı Drama". MEB.Hizmet İçi Dairesi, 1- 5 Ağustos Esenköy,Yalova.
TUĞRUL B.,TEMİZ N.,( 2006). "Anaokuluna Giden 4-6 Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Program Modeli" 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
TUĞRUL B.,(2006). "Yaratıcı Okul" Eğitimde İyi Örnekler Konferansıİstanbul, Sabancı Üniversitesi, 8-9 Nisan .
TUĞRUL B.,TEMİZ N.,( 2006). "Psikolojik Destek Programı Kapsamında Anaokuluna Giden 4-6 Yaş Çocuklarının Duygularını İfade Etme Becerilerinin İncelenmesi" ,14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
TUĞRUL B., FEYMAN N.,(2006). "Okulöncesi Çocukları İçin Hazırlanmış Resimli Öykü Kitaplarında Kullanılan Temaların İncelenmesi" Ankara Üniversitesi  II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 4-6 Ekim, Ankara.
TUĞRUL B., KARGI E.,(2004). "Antik Çağdan Günümüze Çocuk İmgesi  "IV Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetin 80. Yılında  Disiplinler Arası Bakışla Türkiye'de Çocuk. Ankara Üniversitesi, 15- 17 Ekim Ankara.
TUĞRUL B., BOZ M., et al., (2002). "Turkish Profil Research of Preschool Student Teacher's",  Marmara University I. Teaching and Learning Symposium, İstanbul.
TUĞRUL B., ÇELİK E.,(2002). "Anaokulu Öğretmenlerinin Mesleki Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi" . XI. Eğitim Bilimleri Kongresi,S:284, Yakın Doğu Üniversitesi , 23 - 26 Ekim , Lefkoşa, Kıbrıs.
TUĞRUL B.,(2002) "Okul Öncesi  Eğitiminde  Öğretmen  Yetiştirme".  Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitimi Sempozyumu "Geleceğe Bakış". 17-18 Ekim , Gazi Üniversitesi,Ankara.
TUĞRUL B., ÇALTI A.,(2002) "Okul Öncesi Çocuklarının Sayma ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Oyunla Eğitim Programının Etkisi" .  V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. S:255, 16 - 18 Eylül  ODTÜ,Ankara.
TUĞRUL B., ÜSTÜN E., AKMAN B., ERKAN S., ŞENDOĞDU M., KARGI E., BOZ M., KAN T.,(2002) "Okulöncesi Öğretmenlerinin Türkiye Profili" . Uluslar Arası Katılımlı  2000' Li Yıllarda I. Öğrenme Ve Öğretme Sempozyumu. S:48629 - 31 Mayıs, , Marmara Üniversitesi, İstanbul.
TUĞRUL B.,(2002)  "Yaratıcı Okullarda Yaratıcı Öğretmenlerle Yaratıcı Çocuklara....... Problem Çözücü Çocuklar Yetişiyor". Uluslar Arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite. S:29, 3 -5 Mayıs ,Istanbul.
TUĞRUL B.,  ÇELİK E (2001) "Anaokuluna Devam Eden 4 -6  Yaş Çocuklarının Kendilerini, Öğretmenlerini ve Anne -Babalarını Algılaması". Vı.Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, S:155, 5-7 Eylül Ankara.
TUĞRUL B., ÜSTÜN E., AKMAN B., ERKAN S., ŞENDOĞDU M.,(2001) "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Normal Yaşıtlarıyla Kaynaştırılmasına  İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Uluslar Arası Özel Eğitim Konferansı , 24-27 Haziran,Antalya.
TUĞRUL B., (2001) "Çocuğun Öğrenmesini Nasıl Zorlaştırıyoruz?" X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7 -9 Haziran, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
TUĞRUL B.,(2001) "Hacettepe Üniversitesi Beytepe ve Gülveren Anaokulları Aile - Okul Etkileşim Programı" .I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. 2000' li Yıllarda Aile Hizmetleri. S:238 - 243 , 9 -11 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.
TUĞRUL B .,(2000)  "Matematik ve Oyun" IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi '2000 S:556-561, 6-8  Eylül, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.
TUĞRUL B., YALÇIN S S., ÇETİNKAYA S., ÇAKIR B., YURDAKÖK K., YILMAZ A.,(2000) "Gülveren Anaokulunda Son Beş Yıl İçinde Enfeksiyon Sıklığı: Retrospektif Kohort Çalışması". Uluslar Arası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi .  2000 'li Yıllarda Çocuk Sağlığı. S:43, 4-8 Eylül , Bursa.
TUĞRUL B., (2000) "Sevgi Mönüsü". Fourth Annual Autumn Teachers' Conference , 14 , October,İstanbul.
TUĞRUL B.,(2000) "Okul öncesi Eğitimin Sorunlarına Bakış" , 11 .Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Semineri. Antalya.
TUĞRUL B.,(2000) "3-10 Yaş Grubunda Çocukları Olan Ailelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi" , I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Sorunlar Ve Çözüm Yolları. S:536-543,Ankara Üniversitesi ,20-21 Ocak,Ankara.
KOMİSYON ( Gürkan T., OKTAY A., GÖNEN M.,ÖMEROĞLU E.,TEMEL F.,ARAL N., TUĞRUL B., HAKTANIR G.,(2006). "36- 72 Aylık Okulöncesi Çocukları İçin Okulöncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı", MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
TUĞRUL B., (2006) "Batik Çocuk Dostu Eğitim Seti", Morpa, İstanbul.
TUĞRUL B., (2005) "Okulöncesi Eğitim Rehber Kitabı"  Oyun . Mobilsoft Yayınevi, Ankara.
TUĞRUL B., (2002-2008) "Okul Öncesi Dönemde Özel Öğretim Yöntemleri .Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler". ( Edt: Mustafa Sağlam). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitimle Okul Öncesi Eğitim Projesi Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
TUĞRUL B., (2002-2008) "Matematik ve Fen Eğitiminde Dramanın Kullanılması Okul Öncesinde Drama ve Yaratıcılık". ( Edt:Ali Öztürk). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitimle Okul Öncesi Eğitim Projesi , Anadolu Üniversitesi . Eskişehir.
TUĞRUL B., (2002-2008) "Öğrenme ve Öğretim Yöntemi Olarak Drama". Okul Öncesinde Drama ve Yaratıcılık"  (Edt:Ali Öztürk). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitimle Okul Öncesi Eğitim Projesi Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
TUĞRUL B., (2003) "Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme".(Edt:Müzeyyen  Sevinç) , Morpa Yayınları, S: 380-392, Istanbul .
TUĞRUL B.,(2003) "Aile Okul Etkileşim Programı. Sevgi Mönüsü". YA-PA Yayınları, Istanbul .
TUĞRUL B., (2002) "Eğitsel Materyallerin Amacı ve Önemi".Okulöncesinde Materyal Geliştirme ve Sanat Eğitimi". (Edt:Ayşen  Namlu). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitimle Okul Öncesi Eğitim Projesi Anadolu Üniversitesi Yayınları.Eskişehir.
TUĞRUL B.,  ÜSTÜN E., AKMAN  B., ERKAN S.,  UZMEN S., (2001) 5- 6 Yaş Çocukları İçin Kavram Eğitimi . "Oyun Akademisi" , YA-PA Yayınları, Istanbul .
Üyelikler

NNCTM- National Council Of Teachers of Mathematics

AEYC- National Association for the Education of Young Children

IPA- International Play Association

Türkiye Çağdaş Drama Derneği- Kurucu Üye

Türkiye Okul öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

H.Ü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunlar Derneği


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara