Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof.Dr. Ayten GENÇ

Prof.Dr. Ayten Genç
dogu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
06.11.1979 - 25.11.1985 Okutman, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu.
25.11.1985 - 30.07.1990 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
30.07.1990 - 12.06.1998 Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
12.06.1998 - 24.12.2004 Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
01.12.2004-  Profesör, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.

Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar

Yıl Görev
01.05.1997- 01.01.1998 Koordinatör, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi, Yabancı Diller Komisyonu.
2008 Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı,  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Almanca Komisyonu.
1999-2003
2008-

Yayın Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.
Danışma Kurulu Üyesi, Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi.

Yayın Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Dergisi.

İdari Görevler

Yıl Görev
22.12.2004- Anabilim Dalı Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
07.02.2005-04.09.2006 Bölüm Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
22.11.2006- Fakülte Kurul Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı

 ADÖ 377-ADÖ 378

4

Özel Öğretim Yöntemleri I-II

 ADÖ 471

4

Almanca Ders Kitabı İncelemesi    

 ADÖ 275

3

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar

 ADÖ 177-ADÖ 178

3

Yazma Becerileri I-II

 ADÖ 386

2

Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim Tarihi

 ADÖ 171-ADÖ 172

3

Almanca Dilbilgisi I-II

 ADÖ 477

3

Okul Deneyimi  

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı

 ADÖ 626-ADÖ 761

3

Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 ADÖ 650

3

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 ADÖ 625-ADÖ 764

0-3

Almanca Öğretiminde Program Geliştirme Semineri

 ADÖ 609

3

Almanca Öğretimi Yöntemleri ve Ders Kitaplarının İncelenmesi

ADÖ 766

3

Almanca Öğretimi Sorunları

Eğitimi

Derece Yılı Kurum

Doktora

1989 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve  Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı.

Yüksek Lisans

1982 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Lisans

1979 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı.


Yayınlar

Yurt Dışı Yayınlar

Genç, A. & Dolar, A. (1999). "Vergleich der Studienpläne der deutschen Lehrerausbildungsabteilung in der Türkei", Amsterdam, "Deutsch und andere Fremdsprachenabteilung- international", 125-132.

Genç, A. (2001). "Über die Notwendigkeit einer Umgestaltung von Lehrerhand-büchern für den DaF-Unterricht, Tübingen, Zielsprache Deutsch, 3-4: 161-168.

Genç, A. (2004). "Die Entwicklung eines regionalen DaF-Lehrwerks für die Primarstufe als Konsequenz der türkischen Bildungsreform", Bonn, InfoDaF, 5: 572-577.

Genç, A. (2004). "Türkiye'de İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi" Bişkek, Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 107-111.

Genç, A. &  Adam, C. (2005) "Zur Erstellung eines Profils deutschlernender Erwachsener in der Türkei", Bonn, InfoDaF, 6: 540-545.

Genç, A. (2006). "Ein geschichtliches Panorama des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei" Tübingen, Zielsprache Deutsch, 1-2: 93-108.

Genç, A. (2008). "Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında Yabancı Dil Öğretiminin ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin Önemi", Tahsilde Globalleşme ve IKT  Mövzusunda Beynelxalg Elmi-praktik Konfransın Materialleri, Bakü-Azerbeycan, 340-346.

Yurt İçi Yayınlar

Genç, A. (1990). "Peyami Safa ve Dil Sorunu". Mili Kültür Dergisi, 74: 43-44.

Genç, A. (1990). "Hermann Hesse ve Kadın". Cumhuriyet Kitap. 27. 07.1990, 23: 5.

Genç, A.(1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Hastalık ve Ölüm". Milli Kültür Dergisi, 77: 43-45.

Genç, A. (1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Kadın". Milli Kültür Dergisi, 78: 55-57.

Genç, A. (1990). "Die Formeigenschaften in der "Marienbader Elegie" von Stefan Zweig. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5: 317-321.

Genç, A. (1991). "Hermann Hesse'nin 'Demian' adlı yapıtında simgeler" Littera, 2: 84-89.

Genç, A. (1992). "Nurten Ay'ın 'Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı" Üzerine". Littera, 3: 363-367.

Genç, A. (1992). " Peyami Safa'nın 'Fatih-Harbiye' Adlı Romanında Doğu-Batı Çatışması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: 351-356.

Genç, A. (1993). "Handke'nin 'Yineleme'sinde Yineleme" Gündoğan Edebiyat, 8: 49-58.

Genç, A.  (1995). "Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 71-74

Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Yazma Alışkanlığı" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 127-134.

Genç, A. (1997). "Einfluss der Frau auf die Selbstverwirklichung der Helden in Hermann Hesses Romanen 'Demian' und 'Siddhartha' ". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 121-125.

Genç, A. &, Çetintaş, B (1999) "Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eski ve Yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması" İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11: 220-229.

Genç, A. (1999). "İlköğretimde Yabancı Dil", İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Özel Sayı 11: 299-307.

Genç, A. (2000). "Deutsch als zweite Fremdsprache an Privatschulen" İstanbul, Almanca Dil Dergisi, 1:15-16.

Genç, A. (2001). "Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi" Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 80-91.

Genç, A. &  Çetintaş, B (2001). "Eğitim Reformu Sonrası Anadolu Liselerinde Yabancı Dil Öğretimi" Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 51-56.

Genç, A. &  Bakır, N. &  Sarıçam, C. (2001). "Okul Deneyimi" Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 41-51.

Genç, A. (2002). "Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi" Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 74-81.

Genç, A. & Çetintaş, B. (2003). "Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı", Adana, Çukurova Üniversitesi, Bildiriler: 237-251.

Genç, A. (2003). "İlk ve Ortaöğretim Okullarında Almanca Öğretim Programları" Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 186-195.

Genç, A. (2003). "Geçmişten Bugüne Türkiye'de Almanca Ders Kitapları", Adana, Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24): 1-8.

Genç, A. (2003). "Lern mit uns Adlı Almanca Öğrenci Ders Kitaplarında Özgün Malzemelerle Ülke Bilgisi", Samsun, Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: 40-51.

Genç, A. (2003). "Die Relevanz von Lektürelesen und Wörterbuchbenutzen für das Fremdsprachenlernen", Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 104-108.

Genç, A. (2004). "Lern mit uns Adlı Almanca Öğretmen Kitaplarında Ülkebilgisi" Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1): 91-103.

Genç, A. (2004). "Türkiye'de İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi" Bişkek, Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 107-111.

Genç, A. (2004). "Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen", Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27:106-116.

Genç, A. & Ünver, Ş. (2006). "Grammatikvermittlung im Wandel der Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts", Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31:45-54.

Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). " Passwort Deutsch" Adlı Almanca Ders Kitabının Türkiye Baskısının İncelenmesi", Konya, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 21.

Uluslararası Bildiriler

Genç, A. & Dolar, A. (1997). "Vergleich der Studienpläne der türkischen Lehrerausbildungsabteilungen" "Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu" 04 - 09.08 1997, Amsterdam, Hollanda.

Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümlerinde Yeterlik Sınavları ve Hazırlık öğretim programının önemi" "Uluslararası Sempozyumu-Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi-Hedefler ve Beklentiler", , 20 - 21.11. 1997, Ankara, Türkiye.

Genç, A. (2008). "Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında Yabancı Dil Öğretiminin ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin Önemi",  Tehsilde Qloballasma ve IKT Konfransi,  Azerbaycan Dövlet  Pedagoj Universiteti - Turkiye  Cumhuriyeti  Hacettepe  Universitesi - Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazırliyi Pedaqoji Tehsil üzre Koordinasiya Şurası. 17 - 19.06. 2008, Bakü, Azerbeycan.

Genç, A. (2008). "Fremdsprachenpolitik in der Türkei von der Vergangenheit bis zur Gegenwart", Germanistentreffen Türkei, 12.-15. 10. 2008, Mannheim-Almanya.

Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). "Turkish Image in German as a Foreign Language Course Books", II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, 14- 16 .05. 2009, Anvers-Belçika.

Genç, A. &  Yazıcı, A. (2009).  "Deutsch verbindet Deutsch bewegt" Deutsch bewegt. Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und der Deutschlehrer, 03 - 08. 08. 2009, Jena-Almanya.

Ulusal Bildiriler

Genç, A & Dolar, A. (1997). "Grammatikfehler bei den türkischen Studenten in den Deutschlehrerausbildungsabteilungen", "6. Germanistik Sempozyumu", Mersin Üniversitesi, 27- 28.10.1997.

Genç, A. & Çetintaş, B (1999). "Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eski ve Yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması", "Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 18 - 20. 03. 1999.

Genç, A. (1999). "İlköğretimde Yabancı Dil" (Poster), "Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 18 - 20.03. 1999.

Genç, A. (2000). "Yabancı Dil Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi", "Türkiye'de Okul Reformu Sonrasında Yabancı Dil Dersinin Durumu", Başkent Öğretmenevi, Konrad Adenauer Vakfı-Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği İşbirliği, 04. 05. 2000.

Genç, A. &, Çetintaş, B (2002). "Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı", 10.05. 2002, Çukurova Üniversitesi.

Genç, A. (2005). Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin Programlarının Değerlendirilmesi, "Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 22-23-24. 09. 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Genç, A. (2007). "Uluslararası İlişkiler ve Okullarda Yabancı Dil Seçimi ", Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23.11. 2007, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Genç, A. (2007). "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi", VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (2-5 .05. 2007) Selçuk Üniversitesi, Konya.

Genç, A. & Çetintaş, B: (2007). "Birinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Güncelliği", VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (2-5 .05. 2007) Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kitaplar, Ders Notları ve Teknik Raporlar

Genç, A. (1997). Schreibtechniken-Almanca Yazma Teknikleri. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık A.Ş. 198 S.

Genç, A. (2000). Wörterbuch Pädagogik. Ankara: Hacettepe Taş Yayınevi. 361 S.

Genç, A. (2003). "Türkiye'de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi. Ankara: Seçkin Yayınları. 224 S.

Genç, A. (Danışman olarak -1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Schülerbuch MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını.

      Genç, A. (Danışman olarak-1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Lehrerhandbuch. MEB Eğitim       Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını.

Genç, A. (Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA) , Probleme der Wortschatzarbeit Yardımcı Kitap (2001).

Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Schreiben Yardımcı Kitap (2001) İzmir.

Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fehler und Fehlerkorrektur Yardımcı Kitap (2003) İzmir.

Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Sprechen Yardımcı Kitap (2003) İzmir.

Genç, A. (Tanıtım Yazısı-1994): "Alman Kültür Tarihi, Yazar: Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu": Frankofoni. 6: 359-360.

Genç, A. (Kitap Çevirisi-1992): Yineleme. (Almanca orijinali "Die Wiederholung" -Peter Handke). İstanbul: Ara Yayınları. 240 S.

Genç, A. (Makale Çevirisi-1993): Edebiyat Dünyaları Değiştirir (Almanca orijinali "Literatur verändert die Welten" -Michael Hutter). Damar Dergisi, 33: 5-7.

        Genç, A. (Makale Çevirisi-1995): Yazar ve Yazın (Almanca orijinali "Literat und Literatur" - Robert Musil) 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı. Ankara: İmge Yayınevi:104-105.

Genç, A. (Makale Çevirisi-1994): İyileşme. (Almanca orijinali "Die Verbesserung". "Hermann Hesse-Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları". Remzi Kitabevi: 137-155.

Genç, A. (Öykü Çevirisi -1991): Kaktüs ya da Limon. (Almanca orijinali "Kaktus oder Zitrone"-Rafik Schami. Karşı Dergisi, 49: 26-28.

Sunumlar

 "Almanca Öğretim Teknikleri", TED Ankara Koleji Vakfı, 20 - 24.01 2001.

"Aufbau des Schulpraktikums", Ankara Alman Kültür Merkezi, 04.10.2002.

"Deutsch als 2. Fremdsprache - auf Lernerfahrungen aufbauen" konulu "Almanca Öğretmenler Günü" toplantısında "Statements von Bildungspolitikern zum Thema Deutsch als zweite Fremdsprache in der Türkei" başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi, 19.10.2002.

"Deutsch als 2. Fremdsprache - auf Lernerfahrungen aufbauen" konulu "Almanca Öğretmenler Günü" toplantısında "Bildungspolitiker und DaF-Praktiker zum Thema Deutsch vor Englisch?" başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi,19.10.2002.

 "Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Uygulama Dersleri", "Fakülte Okul İşbirliği / Infotag Schulseminar", Hacettepe Üniversitesi, 26.09.2003.

"Almanca Öğretiminde Ölçme Değerlendirme" TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, 08.12. 2007.

"Almanca Öğretiminde Proje Ödevleri" TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, 29.12. 2007.

 "Projektarbeit im DaF-Unterricht", Innovative und korrekte Anwendungen im Fachbereich der Fremdsprachenlehre, 3. Konferenz für Fremdsprachenlehrer, 15 .03. 2008, Yüce Koleji, Ankara.

"Fotodrama" (Workshop),   TED Ankara Koleji İlköğretim Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, 08. 11. 2008.

   "Kariyer Günü" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 22.05. 2009.

Projeler

 Proje Yürütücüsü "Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında Yürütülen Uygulamalı Derslere Bilgi ve Öğretim Teknolojisi Desteği", Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi/Alt Yapı Projesi/ Proje No:05 A704001.

 Proje Yürütücüsü "Kültür Bahçesi" 2009 Avrupa Dil Ödülü. 


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara