Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof Dr. AYHAN YILMAZ

Prof Dr. AYHAN YILMAZ
ayhany@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
06/01/1989 Arş. Gör.                 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Kimya Eğitimi
21/11/1996 Yrd. Doç. Dr.           Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Kimya Eğitimi
22/11/2000 Doç. Dr.                  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Kimya Eğitimi
20/12/2006- Prof. Dr.                  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Kimya Eğitimi

İdari Görevler

Yıl Görev
2005-2006 OFMA Bölüm Başkan Yardımcısı
2010- Kimya Eğitimi ABD Başkanı
2006 - 2012 Dekan Yardımcısı

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
KİÖ 235
303
Laboratuvar Güvenliği
KİÖ 233
223
Anorganik Kimya I
KİÖ 321
223
Anorganik Kimya  II
OFM 526
223
Özel Öğr. Yön. I, II
OFM 525-06
324
Öğr. Plan. Değ.

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
OFM 603
303
Çevre Kimyası Eğit.  
OFM 662
303
Kimya Eğit. Kav. Öğr.
OFM 616
303
Kimya Eğit. Seçme Konular

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1992-1996 Ankara üniversitesi, Fen Fakültesi, Anorganik Kimya
Yüksek Lisans 1988-1990 Hacettepe üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Eğitimi
Lisans 1982-1988 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi

Yayınlar

Yurt Dışı Yayınlar (SON 7 YIL)

Alp, E. Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A .(2006). A study on children's environmental knowledge and attitudes: the effect of grade level and gender International Research in Geographice & Environmental Education Vol. 15, No.3, 210-223.

Yılmaz, A. ve Alp, E.(2006). Students' understanding of matter: The effect of reasoning ability and grade level. Chemistry Education Research and Practice, 7(1),22-31.

Yılmaz, A., Tuncer, G. and Alp, E. (2007). An old subject with recent evidence from turkey: students' performance on algorithmic and conceptual questions of chemistry, WASJ, 2:4,420-426.

Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. & Yılmaz, A. (2008). A survey on turkish elementary school students' environmental friendly behaviours and associated variables, Environmental Education Research, 14,(2), 129 – 143.

Erdem , E. Yılmaz, A., Oskay, Ö.Ö.(2009). The effect of concept mapping on meaningful learning of atom and bonding, Procedia Social And Behavioral Sciences I, 1586-1590.

Erdem, M., Akkoyunlu, B., Yılmaz, A. & (2009). The use of information communications technology  in the teaching & learning process and teacher training programs in Turkey. Journal of European Teacher Education Network, Vol. 4, 88-108.

Akkoyunlu, B. & Yılmaz, A. (2009). Dünyayı bürüyen sebeke - www-nin talim-tedris prosesinde istifadesi. Azerbaycan Dövlet Pedaqojı Universiteti Tahsilde IKT Elmi-metodik Jurnal, 2.  70 - 77.

Oskay, Ö.Ö, Erdem , E., Akkoyunlu, B.  Yılmaz, A.(2010). Prospective chemistry teachers’ learning styles and learning preferences, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 1362-1367.

Oskay, O.O, Yılmaz, A., Dinçol, S., Erdem, E.(2011). Determination of relationship between prospective  chemistry teachers2scientific epistemological views, information commitments and online searching achievement, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume, 15, 3484-3489.

Dinçol, S., Temel, S., Oskay, O.O., Erdoğan, Ü. , Yılmaz, A.(2011) The effect of matching learning styles with teaching styles on success, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume, 15, 854-858.

Temel, S., Özgür, S, Yılmaz, A. (2012). The  effect of different types of test on  preservice chemistry teachers’ achıevement related to chemıcal bondıng, Problems of Education in the 21st Century (ISSN 1822-7864), Vol.41, 123-129.

Temel, S., Özgür, S, Yılmaz, A. (2012). The examination of metacognitive skill levels and usage of learning strategies of preservice chemistry teachers, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume, 46, 1445-1449.

Şen,Ş.,ve Yılmaz,A. (2012).The effect of learning styles on student's misconceptions and selfefficacy for learning and performance, Procedia Social and Behavioral Sciences,Volume,46 ,1482-1486

Özgür, S,. Temel, S. Ve  Yılmaz, A. (2012). The effect of learning styles of preservice chemistry teachers on their perceptions of problem solving skills and problem solving achievements, Procedia Social and Behavioral Sciences,Volume,46, 1450-1454.

Temel, S., Yılmaz, A Özgür, S.D.(2013). Use of the Learning Cycle Model in the Teaching of Chemical Bonding and an Investigation of Diverse Variables in Prediction of Achievement, International Journal of Education and Research,  Vol.1. No. 5, 1-14.
Dinçol, S. Ve Yılmaz, A.(2013). The effect of environmental education on the pre-service teachers’ affective tendency towards the environment and cognitive structure. Procedia Social and Behavioral Sciences,Volume, 106, 2704-2713

Yurt İçi Yayınlar (SON 7 YIL)

Özyalçın Oskay, Ö., Erdem,E ve Yılmaz A. (2008). Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları ve duygusal zekaları üzerine bir çalışma, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, No:17, 228-242.

Özyalçın Oskay, Ö., Erdem,E and Yılmaz A. (2009). A study about the effects of chemistry laboratory applications on students' attitudes towards chemistry and  achievement, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, V8, N:27, 222-321, ISSN:1304-0278 (www.esosder.org)

Akgün, A., Gönen, S.  ve Yılmaz, A. (2009). Science teacher candidates’ misconceptions and lack of knowledge about the relation between boiling point and vapor pressure, e Journal of New World Sciences Academy, Vol.4, Number:1, 13-24.

Oskay, Ö.O., Erdem, E. Ve Yılmaz, A.(2009). Kimya laboratuar uygulamalarının kimyaya yönelik tutum ve başarılarına etkisi üzerine bir çalışma, E-SOS DER  Güz-2009 C.8 S.27 ,222-231.

 Aydın, N. Yılmaz, A.(2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi,  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39: 57-68.

Akkoyunlu, B., Yılmaz, A.(2011). Prospective teachers' digital empowerment and their information literacy self-efficacy, Eurasian Journal of Educaional Reseach, 44(11),33-50.

 Yılmaz, A. Özgür, S.D.(2012). Türetimci çoklu ortamın  öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi   Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi,42:441-452.

 Şen, Ş. Ve Yılmaz, A.(2012). Einfluss des durch Konzeptwechseltexte unterstützten Dual Situated Learning Modells auf den Erfolg,  Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 42:367-379.

Şen, Ş. Yılmaz, A.(2012).Erime ve çözünmeyle ilgili kavram yanılgılarının ontoloji temelinde incelenmesi, Amasya  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1),54-72.

 Temel, S., Özgür, S.D., Yılmaz, A.(2012).Öğrenme halkası modelinin öğretmen adaylarının yükseltgenme indirgenme konusunda anlama düzeylerine ve düşünme becerilerine etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Cilt 6 Sayı 1, 287-30.

Şen, Ş. Ve Yılmaz, A.(2013).The Effect of Cooperative Learning on Conceptual Change: A Meta-Analysis Study,Karaelmas Journal of Educational Sciences 1 ( 21-32)

Şen, Ş. Ve Yılmaz, A.(2013).  A phenomenographicstudy on chemical bonding, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2013, sayfa 144-177.

Şenol, Ş. & Yılmaz, A(2013). Kimya öğretmen adaylarına göre kavram yanılgılarının nedenleri, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 59-95.

Uluslararası Bildiriler (SON 7 YIL)

Atav, E., Yılmaz, A. ve Erdem, E.(2006 ). Die Bewertung der Lehrerkandidaten im Bezug auf den Vass-Test: ein Beispiel aus der Turkei, GDCP Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Naturwissenschaftlicher Unterricht im Internationalen Vergleich, 18.-21. September 2006 PH Bern, s.20.

Erdem, M., Akkoyunlu, B. & Yılmaz, A. (2008). A study on use of technology  in teaching & learning process and for teacher training programs in turkey.  ETEN Conference, 23 – 27 Apr. 2008, Liverpool.

Erdem, M, Yılmaz, A. & Akkoyunlu, B.(2008).A study on infotmation literacy self efficacy and epistemological beliefs of prospective teachers, International Educational Technology Conference (IECT) 2008, 6 – 8 Mayıs. Eskişehir, Anadolu University, 699-703.

Erdem, M, Yılmaz, A. (2008).  B?lg? ?let???m Teknoloj?ler?n?n B?r B?l??sel Ara? Olarak Fen ve Teknoloj? Ders?ne Entegrasyonu, T?HS?L?N ?NFORMATLA?MAS?N?N   KONSEPTUAL V? H?QUQ?-NORMAT?V T?M?NAT?, 17-19 Mayıs, Baku, 108-114.

Özyalcin Oskay Ö., Erdem E., Yılmaz A. und Erdogan Ü. (2008), Die Erforschung der Erkenntnisse im Grafikzeichnen und Bewerten von Lehrerkandidatin in Fachrichtung, GDCP-Jahrestagung 15-18 September 2008,  Schwäbisch Gmünd., p.43.

Erdem E., Erdogan Ü., Yılmaz A., Özyalcin Oskay Ö.(2008), Die Erforschung der didaktischen Fähigkeiten der Lehrerkandidaten im Lehrund Lernverfahren, GDCP-Jahrestagung 15-18 September 2008,  Schwäbisch Gmünd.p.44

Dinçol, S., Yılmaz, A.(2011). Kimya öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğrenme stillerine göre hazırlanmış türetimci çoklu ortam öğrenmenin başarılarına etkisi, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz 2011 Erzurum,S.48

Temel S., Dinçol, S., Yılmaz, A.(2011). Öğrenme halkası modelinin alt ve üst düzey düşünme becerilerine etkisi, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz 2011 Erzurum, S.47

Şen, Ş., Erdem, E., & Yılmaz, A. (2012). Öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin motivasyona etkisi. X.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi.

Erdem, E, Erdoğan, Ü. I.,Yılmaz, A. & Oskay, Ö. Ö. (2012). Kimya eğitiminde mikro öğretim yönteminin etkililiği ve öğrenci görüşleri. X.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi.

Şen , Ş. Yılmaz, A.(2013). Öğrenme stratejilerinin öğretmen adaylarının erime ve çözünme konusundaki başarılarına katkısı, III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ ,05-07 Eylül 2013, s.93

Yılmaz, A., Nakipoğlu, C., Sözbilir, M., Ergun,, M.(2013). Kimya öğretmeni yetiştirme sistemleri: ABD, İngiltere ve İsviçre Örneği, III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ ,05-07 Eylül 2013, s.25

Odabaşı, Z., Dinçol, S., ve Yılmaz,, A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri: Çevre kavramı, , III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ ,05-07 Eylül 2013, s.131

Kitaplar

Morgil, İ. Yılmaz, A. ve Yılmaz, F.(2002). Advanced Chemistry, Ministry of Education Course Books, 2nd. Ed.  4. Ankara
Yılmaz, A .(2004). Safety Study Rules in Laboratuaries. Hacettepe University Publication. ISBN:975-491-170-3G.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara