Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Duyurular

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2019-2020 Öğretim Yılı Uzaktan Erişimli Mezuniyet Töreni

 

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenen PISA ve Türkiye Paneli (27 Kasım 2020)

 

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü Kutlama Töreni (24 Kasım 2020)

 

- 2020-2021 Öğretim yılı Bahar dönemi çift ana dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

 

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi kadrosuna ilişkin değerlendirme sonuçları

 

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2020-2021 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır.

Duyuru metni

Çift ana dal kontenjanları

Yan dal kontenjanları

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi kadrosuna ilişkin ön değerlendirme sonuçları

 

- Fakültemizin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalına alınacak Araştırma Görevlisi kadrosuna ilişkin duyuru ektedir.

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı (GÜNCELLENDİ)

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

- Rektörlük makamının yeni Coronavirus (COVID-19) hakkındaki duyuruları

 

- Yeni Coronavirus Hastalığı (COVID-19) hakkında Genel Sekreterlik Makamının yazısı

 

- Coronavirus (COVİD-19) Bilgilendirme Videosu

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin duyuru ektedir.

 

- 2020-2021 Öğretim yılı Güz dönemi çift ana dal ve yan dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

 

- Rektörlüğümüz tarafından verilen bilgi kapsamında; pandemi koşulları nedeniyle Yandal ve Çift Anadal başvurularında ıslak imzalı öğrenci dilekçesinin ve transkriptin elden teslim edilmesi risk teşkil edebileceğinden, başvuru sahipleri imzalayıp tarattırdıkları ya da fotoğrafını çektikleri belgeleri e-posta yoluyla egitimfa@hacettepe.edu.tr adresine göndererek başvurularını yapabilirler.

 

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2020-2021 Öğretim yılı Güz döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır.

Duyuru metni

Çift ana dal ve yan dal kontenjanları

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

 

- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin ÖZ hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

- 2019-2020 Öğretim yılı Bahar dönemi çift ana dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

 

- Öncelikli alanlar kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların jüri değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi A.B.D.

Özel Yetenekliler Eğitimi A.B.D.

 

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2019-2020 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır.

Duyuru metni

Eski programların çift ana dal kontenjanları

Yeni programların çift ana dal kontenjanları

Yan dal kontenjanları

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Öncelikli alanlar kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların jüri ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi A.B.D.

Özel Yetenekliler Eğitimi A.B.D.

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin duyuru ektedir.

 

- Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursuna başvurarak mülakata girmeye hak kazanan Fakültemiz öğrencilerinin 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 9.00'da başvuru dosyalarıyla birlikte (dosyalarını bölümlerine teslim edenler hariç) Eğitim Fakültesi B Blok giriş katına gelmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 

- 2019-2020 Öğretim yılı Güz dönemi çift ana dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

- 2019-2020 Öğretim Yılı “Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eğitim Bursu” başvuruları 02-22 Eylül 2019 tarihleri arasında www.tev.org.tr adresinden kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2019-2020 Öğretim yılı Güz döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Fakültemiz birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. İlgili duyuru metni için tıklayınız.

- 2018-2019 Öğretim yılı Bahar dönemi çift ana dal ve yan dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

- Fakültemiz birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2018-2019 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

- Fakültemiz birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

- Fakültemiz birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. İlgili duyuru metni için tıklayınız.

- 2018-2019 Öğretim Yılı TEV Bursu mülakatları 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 9.00'da Eğitim Fakültesi B Blok Toplantı Salonunda (Giriş Kat) yapılacaktır. Başvuran öğrencilerin saat 9.00'dan itibaren ilan edilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

- 2018-2019 Öğretim yılı Güz dönemi çift ana dal ve yan dal başvuru sonuçları için tıklayınız.

- 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi Lisans programlarından Türkçe Eğitimi Çift Anadal Programına başvuran öğrencilerin girmesi gereken mülakat 27.09.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Toplantı salonunda yapılacaktır. Önemle duyurulur.

- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı (22-23 Eylül 2018) Programı için tıklayınız.

Açılış 22 Eylül 2018 saat 10:00'da Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan bu çalıştaya YÖK tarafından görevlendirilen öğretim elemanları katılacaktır.

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2018-2019 Öğretim yılı Güz döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

- Fakültemiz Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin ön değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Fakültemiz Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin ön değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Fakültemiz Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanına ilişkin ön değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 38. Spor Şenliği kapsamında en çok kupa alan fakülte olduğu için Rektörlük Kupası ile ödüllendirilmiştir. İlgili duyuru için tıklayınız

- 2017-2018 Öğretim yılı Bahar döneminde fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına kabul alan çift ana dal öğrencilerinin listesi için tıklayınız.

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2017-2018 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız. Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

- "Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişimlerinin Boylamsal Analizi" başlıklı projenin kapanış töreni davetiyesi için tıklayınız.

- Öğretmenler günü davetiyesi için tıklayınız.

- Fakültemizde yapılacak doçentlik sözlü sınavları duyurusu için tıklayınız.

- TÜBİTAK Türkiye Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004 ve 4005 Çağrı Programları bilgilendirme toplantısı 07 Kasım 2017 Salı günü saat 13:30'da fakültemiz B blok toplantı salonunda yapılacaktır.

- 2017-2018 Öğretim Yılı TEV Bursu Mülakatları 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 9.00'da Eğitim Fakültesi B Blok Toplantı Salonunda (Giriş Kat) yapılacaktır. Başvuru yapan tüm öğrencilerin saat 9.00'dan itibaren ilan edilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

- Fakültemizde yapılacak olan doçentlik sınavları duyurusu için tıklayınız.

- Fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarına alınacak araştırma görevlileri ilanı jüri değerlendirme formu ektedir.

- Fakültemiz 2017-2018 Öğretim yılı Güz döneminde çift ana dal programına kabul alan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

- Fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı ile Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlileri için ön değerlendirme sonuçları ektedir.

- Fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Fakültemiz Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2017-2018 Öğretim yılı Güz döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız. Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği / Yan dal başvuru dilekçesi örneği

- Fakültemizde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı duyurusu için tıklayınız.

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tanıtım Günleri 20-21-22 Temmuz 2017 tarihlerinde Beytepe Yerleşkesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Fakülte tanıtım broşürü için tıklayınız.

- Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi alımına yönelik olarak 29.05.2017 tarihinde verilen ve son başvuru tarihi 12.06.2017 olan ilana ilişkin değerlendirme sonucu ektedir.

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin destekleriyle ve ev sahipliğinde düzenlenecek olan “International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST)” isimli konferans 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesinde yapılacaktır. Konferans ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

- Konferans afişi için tıklayınız.

- Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi ilanına ait ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

- Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına alınacak araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.

- Mezuniyet töreni davetiyesi için tıklayınız.

- Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri, 28 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı Proje yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve jüri onur ödülü almışlardır. Öğrencilerimizi kutluyorum.

Prof. Dr. Ayhan Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Eğitsel Oyun Tasarımı Kategorisi 2.lik Ödülü 
2. Sınıf Öğrencileri: Banu Çayan, Gisu Sanem Öztaş, Dilan Şahin, Rukiye Utku Özcan

Eğitsel Mobil Uygulama Kategorisi 3.lük Ödülü 
2. Sınıf Öğrencileri: Hüseyin Can Azapcı, Onur Dinç, Muharrem Güngör, Keramettin Kalın

Eğitsel Mobil Uygulama Kategorisi Jüri Özel Ödülü 
4. Sınıf Öğrencileri: Hamza Aydemir, Meryem Yiğit, Neslihan Esra Altınışık, Veysel Gök

Eğitsel Maker Kategorisi 1.lik Ödülü 
3. Sınıf Öğrencileri: Dilara Bağcı, Fatih Güler, Mert Uzel, Merve Tunç, Toygar Yalçın

Eğitsel Maker Kategorisi Jüri Özel Ödülü 
2. Sınıf Öğrencileri: Banu Çayan, Gisu Sanem Öztaş, Dilan Şahin

- 04 Mayıs 2017 Perşembe günü Eğitim Fakültesi B Blok Toplantı Salonu’nda saat 13:30-15:30 arasında "ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖZÜNDEN BOLOGNA SÜRECİ - Eğitim Fakültesi Örneği" başlıklı panel düzenlenecektir.  Duyuru afişi için tıklayınız

- Fakültemiz personeline yönelik olarak düzenlenecek olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" katılımcı listeleri için tıklayınız. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Eğitim Fakültesi B Blok toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim programının sabah oturumları 09:00-12:10, öğleden sonra oturumları ise 13:30-16:40 saatleri arasındadır.

- Prof. Dr. Selahattin ERTÜRK 50. yılında "Aziz Dostlarıyla" Birlikte etkinliğinin afişi için tıklayınız.

- Doçentlik sınavına girecek adayların sınav bilgileri için tıklayınız.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca planlanan “Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı”, Üniversitemiz ev sahipliğinde 17-18 Mart 2017 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlık Katında (Rektörlük Binası 10. Kat) gerçekleştirilecektir. Çalıştay programı için tıklayınız.

- Daha önce yapılamayan doçentlik sınavına ilişkin duyuru için tıklayınız.

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Okul Yöneticileri ile Fakültemizin 4. Sınıf Öğrencilerini "Özel Okul Yöneticileri Anlatıyor" Etkinliğinde Buluşturuyor. Bilgi için tıklayınız.

- Doçentlik sınavına girecek adayların sınav bilgileri için tıklayınız.

- Fakültemiz ana bilim dallarına kabul alan çift ana dal öğrencileri ile ilgili duyuru için tıklayınız.

- 2016-2017 Bahar dönemi çift ana dal duyurusu için tıklayınız.

- Fakültemiz ana bilim dallarına 2016-2017 Bahar döneminde açılan çift ana dal kontenjanları için tıklayınız.

- Eğitim Fakültesi Eğitim Postası yayına başlamıştır.

- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2002 MEZUNUMUZ RAMAZAN KOCAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

Şanlıurfa, Harran Akkuş İlkokulu Müdürü Ramazan Kocaoğlu, okulunun çatısının akması sebebiyle, 31 Aralık 2016 Cumartesi günü, hafta sonu olmasına rağmen, okulunda çatıyı onarırken, çatıdan düşerek ağır yaralanmış; yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Ramazan Kocaoğlu 4 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.
Değerli mezunumuza Allah'tan rahmet diliyoruz.

- Eğitim Fakültesi bölümleri 2017 yılını hep birlikte karşılıyor. Etkinlik davetiyesi için tıklayınız.

- 22 Aralık 2016 Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy salonunda saat 13:00'de "PISA.tr/2015 Sonuçlar ve Yansımalar Paneli" yapılacaktır. Duyuru afişi için tıklayınız.

- Fakültemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü davetiyesi için tıklayınız.

- Fakültemiz Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı 2016 Haziran dönemi mezunlarımızdan Can BALIKÇI, 2016 KPSS LİSANS sınavında KPSS 121 Puan türünde 98,40504 puan alarak, alanında (Matematik Öğretmenliği, Matematik; Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği) 3. sırada, genel sıralamada (tüm öğretmenlikler) ise 4. sırada yer almıştır. Değerli mezunumuzu yaşattığı gurur için kutlar, yetişme sürecinde emeği geçen öğretmenlerine, öğretim üye ve yardımcılarına teşekkür ederiz.

- Akademisyen, öğretmen, uzman ve öğrencileri bir araya getirmeyi hedefleyen “Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016”ya katılmak isteyenler, bildiri özetlerini "fatihprojesietz.meb.gov.tr" adresinden yükleyebilirler ve zirve ile ilgili gelişmeleri yine bu adresten takip edebilirler. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 afişi için tıklayınız.

- Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Birimi Toplumsal Sorumluluk Projesi (STS-2016-11735) kapsamında bilimi sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik Planetaryum etkinlikleri düzenlenecektir.

    • Tarih: 22-23 Ekim 2016
    • Yer: Mamak Nedim İnal Ortaokulu
    • Saat: 10.00-15.00
    • Açılış töreni: 22 Ekim 2016, Saat 10.00
    • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

- Fakültemizin 2016/2017 Öğretim yılı Yandal / Çift Anadal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin listesi için tıklayınız.

- Fakültemizin 2016/2017 Öğretim yılı Yandal / Çift Anadal kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.

- Fakültemizin Akademik Genel Kurulu 20 Ekim 2016 Perşembe günü saat 09:30 ile 13:00 arasında Mehmet Akif Ersoy salonunda yapılacaktır.

- STEM & Makers Fest/Expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hacettepe Üniversitesi'nin birlikteliğiyle 3-4 Eylül 2016 tarihinde düzenlenecektir. Konferans web sitesi için tıklayınız.

- Fakültemiz ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole ulaşmak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara