Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Dekan

Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler,

Dekanlık görev süremin bitiş tarihinden itibaren (18.01.2021), Eğitim Fakültesi Dekan Vekili olarak atanmış bulunmaktayım. Eğitim Fakültemizde çalışan tüm akademik ve idari personele birlik, beraberlik, sevgi ve saygı  çerçevesinde en verimli  çalışma ortamlarının sağlanması konusunda son derece samimi olduğumu  ve işbirliği içinde olmayı önemsediğimi  belirtmek isterim.

Hacettepe Üniversitesi; eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk görevlerinin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetleri de kendi görevi olarak kabul etmiştir. Üniversitemizin bu görevlerini yerine getirirken gözettiği temel değerler katılımcılık, saygı, öngörü ve estetiktir. Bizler, Eğitim Fakültesi akademisyenleri olarak, hem bu değerleri üniversitemiz içinde güçlendirmeye hem de bunları içselleştirmiş bireyler yetiştirmek için üstün gayret gösterip Fakültemizi daha başarılı ve  daha nitelikli kılmak için çaba göstereceğiz.

Eğitim Fakültesi ailesi olarak, ülkemiz için değer üretecek ve fark yaratacak öğretmenleri yetiştirmek amacıyla, Eğitim Fakültesi Öğrencilerini bilgi ve teknik beceri yönünden bugünün ve geleceğin koşullarına göre yetiştireceğimize yürekten inanıyorum.

Eğitim Fakültemiz’i “Daha İleriye En İyiye” taşımak  için; eğitim, araştırma ve bilim öncelikli, akademik liyakata değer veren, şeffaf, adil ve saygılı bir yönetim anlayışını benimseyerek; hep birlikte huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturacağımıza inancım sonsuzdur.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dekan V.

E-posta: ayhany@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara