Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Bildiri Kitapları
28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (25-28 Nisan 2019, Ankara)
6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2019) (2-4 Mayıs 2019, Beytepe-Ankara)
Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu
(ISPITE2014- 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education) (15-16 of May 2014, Beytepe/ANKARA)
1. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
(12-14 Eylül 2013, Beytepe-Ankara)
Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu
(ISNITE 2013 International Symposium, New Trends On Teacher Education) (9-11 Mayıs 2013, Beytepe-Ankara)

"Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II" Bildiriler Kitabı
(16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara)
"Eğitimde Küreselleşme ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Bildiriler Kitabı
(17-19 Mayıs 2008, Bakü-Azerbaycan)
"Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu" Bildiriler Kitabı
(12-14 Mayıs 2007, Bakü-Azerbaycan)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara