Hacettepe - Altındağ Projesi

Eğitim Fakültesinin Değerli Üyeleri,

Altındağ İlçesi’ndeki okulların eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarındaki gelişimlerini bir bütün olarak ele almak ve desteklemek; bu amaçtan hareketle ilgili alanlardaki bilimsel çalışmaları ve uygulamaları ortaklaşa yürütmek ve okulların eğitim kalitesini arttırmak için işbirliğinde bulunmak amacıyla Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediye Başkanlığı “Eğitimde İşbirliği Protokolü”nü imzalamışlardır. Hacettepe Üniversitesi’nden Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Eğitim ve Hemşirelik Fakülteleri ile Devlet Konservatuarı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu bu işbirliğine katılmayı ve kendi yasal düzenlemeleri ve olanakları çerçevesinde destek vermeyi kabul etmişlerdir.


Eğitimde İşbirliği Protokolü 5 yıllık bir süreyi kapsamakta ve karşılıklı olarak bir çok sorumluluğu ve yararı içermektedir. Protokol hakkında daha fazla bilgi alabilmeniz ve yapılanları izleyebilmeniz için Eğitim Fakültemizin web sayfasında “Hacettepe-Altındağ Projesi“ adıyla bir link oluşturulmuştur. Protokol kapsamındaki maddelerle ilgili destek almak ya da katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.


Diğer görevlendirmeler, komisyon çalışmaları, kurul üyelikleri, yönetsel pozisyonlar ve projeler kadar gönüllülük esasına dayalı olan bu projeye de gerekli desteği vereceğinize içtenlikle inanıyoruz.

 

Hacettepe Üniversitesi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi arasında imalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü"ne ulaşmak için tıklayınız.

 

"Eğitimde İşbirliği Ek Protokolü" için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara