Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Ana Sayfa

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2018-2019 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Duyuru metni için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 13:00

Kontenjanlar için tıklayınız.

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 17:30

 

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tanıtım Fimi

 

- Fakültemiz birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. İlgili duyuru metni için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 10:20

 

- Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz’ın başkanlığında 31 kişilik bir çalışma grubu tarafından Türkiye’de Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı: Mevcut Durum ve Öneriler başlıklı rapor hazırlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 19.01.2018 11:20

 

- Üniversitemiz Senatosu'nun 12.04.2012 tarih ve 2012-81 karar sayısı uyarınca Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Fakültemiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası hakemli ve süreli dergilerin listesi için tıklayınız.

 

Web Sitesi Son Güncelleme Zamanı: 17.01.2019 13:00

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara