Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Ana Sayfa

- Öncelikli alanlar kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların jüri değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 14:35

Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi A.B.D.

Özel Yetenekliler Eğitimi A.B.D.

 

- Fakültemiz bölüm ve ana bilim dallarına 2019-2020 Öğretim yılı Bahar döneminde alınacak çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanları açıklanmıştır. Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 11:45

Duyuru metni

Eski programların çift ana dal kontenjanları

Yeni programların çift ana dal kontenjanları

Yan dal kontenjanları

Çift ana dal başvuru dilekçesi örneği

Yan dal başvuru dilekçesi örneği

 

- Öncelikli alanlar kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların jüri ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 17:30

Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi A.B.D.

Özel Yetenekliler Eğitimi A.B.D.

 

- Fakültemiz birimlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin duyuru ektedir. Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:36

 

- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

 

 

- Üniversitemizin; THE Word University Rankings, Academic Ranking of World Universities ve QS World University Rankings Üniversite sıralamalarında "Eğitim" alanındaki sıralamaları için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 21:36

 

- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin ÖZ hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

 

- Fakültemizin Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 28.03.2019 tarihinden itibaren 3 yıllığına akredite edilmiştir. Güncelleme Tarihi: 05.04.2019 09:00

 

 

- Üniversitemizden pedagojik formasyon eğitimi alan, ancak YÖKSİS veritabanında mezuniyeti görünmeyen mezunlarımızın doldurmaları gereken form için tıklayınız. Son Güncelleme Tarihi: 29.03.2019 17:45

 

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tanıtım Fimi

 

- Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz’ın başkanlığında 31 kişilik bir çalışma grubu tarafından Türkiye’de Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı: Mevcut Durum ve Öneriler başlıklı rapor hazırlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 19.01.2018 11:20

 

- Üniversitemiz Senatosu'nun 12.04.2012 tarih ve 2012-81 karar sayısı uyarınca Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Fakültemiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası hakemli ve süreli dergilerin listesi için tıklayınız.

 

Web Sitesi Son Güncelleme Zamanı: 22.01.2020 14:35

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Webmaster E-posta: gokhand@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara